Održana 20. proširena sjednica Upravnog odbora VKBI

 

U prostorijama Vijeća 11.09.2019. godine, održana je 20. proširena sjednica Upravnog odbora Vijeća kojoj je u uvodnom dijelu prisustvovao ministar Ministarstva kulture i sporta u Kantonu Sarajevu gosp. Mirvad Kurić.

slika 20 sjednica UO.jpg

Predsjednik Upravnog odbora Vijeća prof.dr. Enver Imamović i generalni sekretar Vijeća mr.sci Emir Zlatar izrazili su zahvalnost ministru Kuriću na podršci koju je Vijeću pružilo Ministarstvo, kroz finansiranje projektnih aktivnosti u prethodnoj i tekućoj 2019. godini. Prof. Imamović istakao je da je ministar Kurić jedan od rijetkih funkcionera koji je prepoznao značaj i ulogu aktivnosti i projekata koje kontinuirano provodi Vijeće. Prof. Imamović zamolio je ministra Kurića da zahvalnost prenese i predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo gosp. Konakoviću, koji je također finansijski podržao rad i aktivnosti Vijeća, a koji je zbog ranije planiranih obaveza odsutan iz Sarajeva.

Ministar Kurić istakao je opredjeljenje Ministarstva da se u punom kapacitetu realizira podrška projektima Vijeća, koji su, po javnom pozivu, dostavljeni Ministarstvu u 2019. godini. Posebno je istakao značaj i ulogu izrade enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika, kao i štampanje publikacije Bosanskih povelja sloboda, koja je završena.

Prof Imamović upoznao je ministra Kurića sa najbitnijim aktivnostima i projektima Vijeća koji se trenutno realiziraju i pozvao ministra Kurića da prisustvuje promociji VIII i IX toma Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića, koja će se održati 26. septembra 2019. godine u Bošnjačkom Institutu u Sarajevu.

VKBI je zamolilo ministra Kurića da bude organizatorom i moderatorom radno konsultativnog sastanka sa drugim kantonalnim i Federalnim ministrima kulture, jer očigledno postoji diskomunikacija i nedovoljna informiranost drugih kantonalnih ministarstava, o projektima Vijeća koja imaju kapitalnu nacionalnu važnost i karakter.

Zaključeno je da se saradnja Vijeća i Ministarstva treba intenzivirati u narednom periodu, posebno u kontekstu realizacije projekata koji imaju iznimnu važnost za realizaciju zaokruženja temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka, ali i projekata koje imaju integrirajuću ulogu u bosansko-hercegovačkog društvu i državi u cjelini koje Vijeće provodi u saradnji sa Srpskim građanskim vijećem i Hrvatskim narodnim vijećem u BiH.