asdsadasd

LAUREATI VIJEĆA, 22. decembar 2017. - Sarajevo

 

Povelja Vijeća – postuhmno

 • dr. Imamović Mustafa
 • Isaković Alija
 • Izetbegović Alija
 • dr. Purivatra Atif
 • dr. Rizvić Muhsin

Povelja Vijeća

 • dr. Duraković Enes
 • akademik prof.dr. Duraković Esad
 • dr. Silajdžić Haris

Povelja Vijeća – za životno djelo

 • akademik prof.dr. Filipović Muhamed
 • dr. Ibrahimagić Omer

Plaketa Vijeća – posthumno

 • dr. Kurto Nedžad

Plaketa Vijeća

 • dr. Čekić Smail
 • dr. Hadžović Sabira
 • dr. Jahić Dževad
 • dr. Pelidija Enes;
 • akademik Sidran Abdulah

Plaketa Vijeća – pravna lica

 • Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99
 • BZK Preporod
 • Hrvatsko narodno vijeće u BiH
 • Srpsko građansko vijeće –Pokret za ravnopravnost u BiH

Zahvalnice Vijeća

-          Kanton Sarajevo

-          Ministarstvo kulture i sporta KS

-          Općina Centar

-          Općina Novi Grad

-          Bošnjački Institut

-          MDD Merhamet

-          Fondacija Pravda za BIH

-          Abdulah Skaka           

-          Rasim Bajrović

-          Enes Kazazić

-          Suvad Ećo

-          Midhat Asotić            

-          TV 1

-          Portal VIJESTI.BA       

-          TV N1                        

-          DNEVNI AVAZ            

-          FENA                          

-          NTV HAYAT               

-          OSLOBOĐENJE

-          FACE TV         

 

VP5A7446.JPG 1

 

VP5A7431.JPG 1

 

VP5A7458.JPG 1

 

VP5A7420.JPG 1   

VP5A7439.JPG 1

VP5A7425.JPG 1