Print

 

Poštovane dame i gospodo,

 

Dragi prijatelji, poštovani predstavnici medija

 

Upućujem Vam iskrene pozdrave mira i selame u ime Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

 

Dvadesetosmi rođendan 22.12.2020. godine Vijeće obilježava u jednom potpuno novom okruženju, novim prilikama i okolnostima koje uveliko mijenjaju dosadašnje uvjete i načine naših života. Pandemija uzrokovana virusom COVID19 promijenila je cijeli svijet. Naša životna, društvena i politička realnost odvija se u kontekstu pronalaženja odgovora na posljedice kojima smo izloženi, ali i u koje smo „dovedeni“ od strane međunarodnih organizacija i velikih svjetskih sila. Cijenim da je jedino suvislo pozvati građane i funkcionere na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da budu savjesni, odgovorni i da svoje djelovanje temelje na osnovu univerzalnih etičkih principa, kao i preporuka zdravstvenih profesionalaca.

U prethodnim godinama aplelirali smo na one koji obnašaju vlast da je neophodno vratiti institut savjetovanja u sve bitne društveno-političke tokove. Naš apel nije prihvaćen. Naprotiv. Umjesto načela stručnosti, iskustva, izvrsnosti i timskog rada koja smo promovirali, ustrajalo se na „načelima“ podobnosti, poslušnosti, nepotizmu, što je umnogome doprinijelo „aferama“ koje su snažno potresle našu društveno-političku i pravosudnu scenu. Umjesto promoviranja principa antifašizma, integrativnih projekata, demokratskih inicijativa, vladavine prava, društvenog konsenzusa isticanjem različitosti bh društva kao bogatstva, dominirala je promocija nacionalizma, separatizma, suspenzije vladavine prava, stranačke isključivosti i surove borbe za vlast, radi vlasti. Uzroci ovakvih pojava i stanja su slojeviti. Svaki razuman i dobronamjeran čovjek dužan je ponuditi, kako u individualnom tako i u zajedničkom kapacitetu,  novu progresivnu vrijednost. Suočavanje sa vlastitim slabostima i priznavanje istih imperativ je svakoga od nas pojedinačno, ukoliko istinski želimo mijenjati našu društvenu zbilju na bolje.

U ovoj godini, kada obilježavamo 28 godina od osnivanja, u Vijeću smo se suočili sa specifičnošću koja nam je bila nepoznata, čak i u najtežem periodu za vrijeme agresije i opsade Sarajeva. Vlasti Kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine i institucije Bosne i Hercegovine nisu podržali niti jedan program i projekat Vijeća koji je bio delegiran u skladu sa propisanim procedurama. Pobrojani nivoi vlasti, izuzev Fondacije za izdavaštvo, nisu podržali čak ni izradu enciklopedijskog – višetomnog Rječnika bosanskog jezika, sigurno najznačajnijeg leksikografskog projekta u novijoj povijesti Bosne i Hercegovine koji se provodi kroz institucionalni okvir Vijeća. U gotovo trideset godina postojanja nismo imali ovo iskustvo. Organizacija koja okuplja više od 150, usuđujem se reći, najeminentnijih akademika, redovnih i vanrednih profesora, emeritusa, docenata, bivših i sadašnjih rektora univerziteta iz BiH, bošnjačke provenijencije, nije dobila podršku za svoj rad i projekte. Osjećam potrebu da pobrojim samo neke članove Vijeća, sa molbom da mi se ne zamjeri što ću mnoge izostaviti: akademici Enes Karić, Esad Duraković, Ejup Ganić, Abdulah Sidran, profesori Omer Ibrahimagić, Enver Imamović, David Kamhi, Esad Zgodić, Galib Šljivo, Enes Duraković, Jusuf Žiga, Hilmo Neimarlija, Ismet Dizdarević, Džemal Najetović, Hasnija Muratagić, Kasim Trnka, Fadila Memišević, Fadil Islamović, Dževad Jahić, Haris Silajdžić, Elbisa Ustamujić, Behija Zlatar, Enes Pelidija, Smail Čekić, Mediha Filipović, Zehra Dizdarević, Muris Spahić, Lada Sadiković, Husnija Kamberović, Senadin Lavić, Jusuf Žiga, kao i mnogi drugi iz mlađe plejade, zatim članove koji su preminuli prije svih Alija Izetbegović, Alija Isaković, Muhamed Filipović, Hasan Muratović, Nedžad Kurto, Ibrahim Bušatlija, Safet Isović, Kasim Begić, Mustafa Imamović, Sabira Hadžović, Atif Purivatra, Lamija Hadžiosmanović, Mersad Berber, Huković Seid, Munib Maglajlić, Nedžad Ibrišimović, Ibrahim Pašić, Muhsin Rizvić, Ismet Dautbašić, Nijaz Duraković, Ćazim Sadiković, Sulejman Kupusović i mnogi drugi. Nisam siguran da u našoj lijepoj Bosni imamo društvo koje okuplja neke od nejrelevantnijih ljudi iz svojih oblasti kao što je VKBI. Sličan primjer odnosa vlasti spram ovakvog društva vjerovatno ne postoji u civiliziranim državama.

Bez detaljne analize jasno uočavamo da nosioci vlasti, oličeni u  načelnicima -gradonačelnicima, direktorima ili ministrima, ili nemaju svijest o značaju delegiranih projekata ili njihovi politički centri moći nemaju jasne strategije po delegiranim projektima ili projekti Vijeća ne odgovaraju političkim vizijama i interesima njihovih političkih centrala. Ovo je potrebno podrctati. Dužan sam ponoviti stavove Skupštine Vijeća, bez obzira na posljedice koje mogu proizvesti a koje već osjetimo uskraćivanjem finansijske podrške, da je Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca organizacija koja ima jasnu distancu od bilo koje političke organizacije i istovremeno je partner svakoj političkoj organizaciji koja svoje ideje, vizije i ciljeve temelji na stručnosti, izvrsnosti, prosperitetu i boljitku. Sve bosanske i bošnjačke političke organizacije trebaju shvatiti da je politički pluralizam realnost, koja se ne može negirati i izbjegavati. Članovi Vijeća imaju različita ideološka i politička stajališta, pripadnici su različitih političkih organizacija ili nisu uopće opredjeljeni po ovom osnovu. Upravo snaga i autoritet Vijeća leži u tome što naše odluke i stavove donosimo na bazi argumentiranih razgovora, naučno utemeljenih činjenica, vlastitih promišljanja i saznanja, uvažavanja ličnog integriteta, a ne na bazi ideoloških opredjeljenja. Ponekad nam se čini da smo (p)ostali jedini otok ovakve vrste, jer naše političke elite očekuju da budemo opredjeljeni spram njih. Vijeće, kao organizacija i društvo slobodoumnih ljudi to ne može prihvatiti jer bi to značilo odstupanje od temeljnih postulata onoga što označava pojam intelektualca.

U prethodnom periodu Vijeće je kroz saradnju sa bošnjačkim nacionalnim vijećima iz Srbije (BNV), Crne Gore (BVuCG), Hrvatske (KBNMRH), Sjeverne Makedonije (BNVRSM), Kosova (KVZ) i uskoro Sjedinjenih Američkih Država (KBSA), putem Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, napravilo značajne iskorake koje imaju za cilj harmonizaciju temeljnih elemenata nacionalnog identiteta bošnjačkog naroda. Zajednički je stav da bošnjački narod treba imati svoje matično društvo, sa javnim ovlaštenjima, o čemu će se u narednom periodu intenzivno razgovarati, naravno uz učešće svih relevantnih organizacija, udruženja, ustanova bošnjačke provenijencije iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Poseban oblik saradnje nastavićemo sa ostalim temeljnim organizacijama bošnjačke provenijencije iz BIH Preporodom, Merhametom i Bošnjačkim Institutom Adilbeg Zulfikarpašić.

Vijeće ostaje predano istinskoj saradnji, koja traje više od dvije decenije,  sa partnerskim organizacijama Hrvatskim narodnim vijećem Bosne i Hercegovine i Srpskim građanskim vijećem, kao i sa Krugom 99, na projektima koji imaju za cilj integraciju Bosne i Hercegovine na temeljima demokratskih evropskih vrijednosti u kojima svaki građanin i pripadnik svakog naroda i nacionale manjine u Bosni i Hercegovini treba imati jednaka prava na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Naše vjerske, nacionalne i djelom kulturne različitosti jesu bogatstvo koje su komparativna prednost Bosne i Hercegovine, a nikako ne mogu niti smiju biti izvorima sukoba, neslaganja i mržnje. Svi mi kojima je BiH domovina tokom gotovo hiljadugodišnjeg postojanja Bosne izgradili smo poseban bosanski (bosanskohercegovački) identitet kojeg se ne odričemo. U tom kontekstu na vašim stolicama našli ste i zajedničku Publikaciju Bosanske povelje sloboda, čija će se promocija organizirati početkom iduće godine.

Vijeće će nastaviti istrajavati na projektu izrade Studije izvodljivosti Opće enciklopedije Bosne i Hercegovine jer smo jedna od rijetkih država koja nema svoju „ličnu kartu“.

Ponoviću stavove da Vijeće ne pristaje na kompromise koji se tiču osporavanja nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, negiranja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, osporavanja pravosnažnih presuda međunarodnih i domaćih sudova, ravnopravnosti svih građana i naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Vijeće ostaje istrajno u borbi protiv fašizma, šovinizma, segregacije, aparthejda, nacionalne netrpeljivosti i velikodržavnim projektima koji dolaze iz susjednih država Srbije i Hrvatske. Podržavaćemo projekte i procese koji promoviraju integraciju bh društva kao društva zajedničkih vrijednosti, vladavinu prava, demokratske procese, vjerska, nacionalna i ljudska prava i slobode. Bosna i Hercegovina je domovina, država i zemlja svih onih koji je vole, bez obzira na sve individualne i kolektivne raznolikosti. A takvih je većina u Bosni i Hercegovini.

Ovogodišnjim laureatima priznanja Vijeća upućujem iskrene čestitke, uz iskazivanje posebnog zadovoljstva što su počasni članovi Vijeća postali svjetski priznate ličnosti ambasador Diego Arria i gospodin Tilman Zulch.

 

Hvala na pažnji uz želju da budete zdravi i da vas prati sreća.

Prof.dr. Nedžad Mulabegović

Predsjednik VKBI