Laureati Vijeća za 2020. godinu

 

Počasni član VKBI

 1. ambasador Diego Arria
 2. Tilman Zülch

Povelja VKBI

 • dr. Imamović Enver
 • Akademik Zec Safet
 • dr. Berber Mersad - posthumno

Plaketa VKBI

 1. Prof.dr. Abadžić Hodžić Aida
 2. Akademik fra Babić Mile
 3. Prof.dr. Balić Hasan
 4. Mr.sci Bogić Bogićević
 5. Prof.dr. Kamberović Husnija
 6. Muftija Smajkić Seid ef.
 7. Prof.dr. Žiga Jusuf
 8. Akmadžić Hazim - posthumno
 9. Prof.dr. Begić Kasim - posthumno
 10. Prof.dr. Duraković Nijaz - posthumno
 11. Mehmedović Hatidža - posthumno

Zahvalnica VKBI

 1. Gazi Husrev-begova biblioteka Sarajevo
 2. Vlada Unsko-sanskog kantona
 3. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK