Laureti VKBI 22. decembar 2019. godine – 27 godina VKBI

 

Zahvalnice

 1. David Kamhi

Plakete

 1. Udruženje Obrazovanje gradi BiH
 2. Centar za mir i multietničku saradnju Mostar
 3. Miro Lazović
 4. mr.sci. Avdo Hebib
 5. prof.dr. Ćazim Sadiković
 6. akademik prof.dr. Dževad Karahasan

Plakete – posthumno

 1. dr. Abdulah Nakaš
 2. dr. Irfan Ljubijankić
 3. akademik prof.dr. Tvrtko Kulenović
 4. akademik prof.dr. Ljubomir Berberović