LAUREATI VIJEĆA U 2018. GODINI

PLAKETA VIJEĆA

Posthumno

 1. Safet Isović
 2. akademik Nedžad Ibrišimović
 3. Isnam Taljić
 4. prof. dr. Ibrahim Pašić
 5. prof. dr. Lamija Hadžiosmanović

 

Živi

 1. akademik prof. dr. Enes Karić
 2. prof. dr. Avdo Sofradžija
 3. akademik prof. dr. Abdulah Šarčević
 4. prof. dr. Galib Šljivo
 5. prof. dr. Esad Zgodić

ZAHVALNICE

 1. Mirvad Kurić
 2. Avdo Huseinović
 3. Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji
 4. Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori

 

POČASNI ČLAN VIJEĆA

 1. Nijaz Hastor