Laureti VKBI 22. decembar 2019. godine – 27 godina VKBI

 

Zahvalnice

 1. David Kamhi

Plakete

 1. Udruženje Obrazovanje gradi BiH
 2. Centar za mir i multietničku saradnju Mostar
 3. Miro Lazović
 4. mr.sci. Avdo Hebib
 5. prof.dr. Ćazim Sadiković
 6. akademik prof.dr. Dževad Karahasan

Plakete – posthumno

 1. dr. Abdulah Nakaš
 2. dr. Irfan Ljubijankić
 3. akademik prof.dr. Tvrtko Kulenović
 4. akademik prof.dr. Ljubomir Berberović

 

 

Uvažene dame, poštovana gospodo,

Dragi laureati i porodice laureata,

Exelencije, članovi VKBI, predstavnici medija,

Upućujem vam iskrene pozdrave mira i selam.

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca ima tu čast da svoje rođendane broji i obilježava, zajedno sa svojom domovinom Bosnom i Hercegovinom. 27 godina je od nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Večeras je 27 godina od osnivanja VKBI.

Prošle godine na ovom istom mjestu uputili smo jednu važnu poruku i inicijativu. Odnosila se na vraćanje instituta savjetovanja u naše najvažnije državne institucije. Čini se da je neophodno ponoviti ovaj apel, posebno zbog krupnih strateških odluka koje će naše državne institucije morati donositi u narednom periodu, a od kojih zavisi budućnost svih nas, građana Bosne i Hercegovine. Ljudi od naučnog kredibiliteta, stručnog iskustva, koji su priznati i van granica Bosne i Hercegovine, iz nejasnih razloga se ne konsultiraju, izbjegavaju, zaobilaze, tako da se strateška pitanja koja bi trebala odrediti budućnost Države i svih njenih građana počesto svode na puki politički populizam, sa dnevno političkim ili mandatnim interesima.

Dozvolite da na samom početku, a to mi je i dužnost i obaveza kao predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, ali i kao profesora i bivšeg rektora Sarajevskog univerziteta ovdje pomenem rezultate PISA (Programme for International Student Assessment) istraživanja za 2018. godinu u BiH, koji su poražavajući. Čini se da naše državne institucije i funkcioneri, ali i društvo uopće, nisu svjesni šta ovo istraživanje pokazuje, koje su njegove implikacije i posljedice po naše društvo u narednih nekoliko decenija. PISA istraživanje koje je provedeno u 79 zemalja Svijeta ukazalo je da se nalazimo na 62. mjestu. Apelujem i molim Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara BiH, Parlamentarnu Skupštinu Bosne i Hercegovine, sva ministarstva nauke i obrazovanja, Akademiju nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i sve univerzitete u BiH, da ovo pitanje bude prioritet u 2020. godini. Oni koji nisu proučili rezultate molim da to učine bez odlaganja.

Vijeće je u proteklih godinu dana primilo u svoje članstvo novih 30 članova, visoko obrazovanih mladih ljudi, čime smo ostali najbrojnija organizacija civilnog društva koja okuplja članove iz akadamske zajednice, bošnjačke provenijencije.

Ostajemo privrženi principima koje smo, zajedno sa našim prijateljskim organizacijama Hrvatskim narodnim vijećem, Srpskim građanskim vijećem, Krugom 99, La Benevolencijom, Merhametom, Preporodom, Bošnjačkim Institutom i Društvom za ugrožene narode, parafirali donošenjem Deklaracije za kakvu državu i društvo se zalažemo. To je slobodna, demokratska, cjelovita, sekularna Bosna i Hercegovina, država bazirana na vladavini prava, antifašističkim vrijednostima, sa punim vjerskim slobodama, u kojoj su svi građani, pa tako i svi narodi i nacionalne manjine ravnopravni na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine. Ne podržavamo i protivimo se snagama koje u fokusu svoga djelovanja imaju etno nacionalne podjele u BiH. Višestoljetna historija Bosne jasno je oblikovala da svi mi u Bosni, bez obzira na naše etničke, vjerke i uistinu minimalne jezičke različitosti imamo dio zajedničkog, unikatnog bosanskog ili bosanskohercegovačkog identiteta, koji smatramo bogatstvom i privilegijom koju nam je historija i sami dragi Bog podario.

Vijeće ostaje opredjeljeno euroatlanskim integracijama naše države, međutim sasvim je jasno da se ovim integracijama nije moguće približavati bez integrativnih procesa u našem društvu. Integracitivni procesi nisu samo stvar političkih stranaka, već svih drugih subjekata koji djeluju i oblikuju jedno društvo, a to su organizacije civilnog društva, članovi akademske zajednice, mediji, privrednici, umjetnici, sportisti, studenti, književnici. Nažalost, političke stranke kao da su jedini subjekti koji oblikuju i uređuju društvo, što je neprihvatljivo i pogubno.

VKBI je uspostavilo saradnju sa bošnjačkim vijećima u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Putem Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća usaglašavamo teme i zajedničko djelovanje koje se odnose na temeljne elemente nacionlnog identiteta: simbole Bošnjaka (zajednički grb i zastava), bosanski jezik i književnost, kulturu i historiju Bosne i Bošnjaka, i u ovoj misiji ostajemo u narednom periodu. Predugo je trajalo sistematsko negiranje Bosne i njenog matičnog naroda.

Sa ponosom ističemo da smo mi jedna od rijetkih južno-slavenskih država koja zahvaljujući opet pojedincu, našem profesoru Enveru Imamoviću, koji je više od 30 godina naučno istraživačkog rada i svog života posvetio jasnom naučnom definiranju srednjovjekovne kraljevske bosanske dinastije Kotromanića. Mi ne želimo prihvatati kvazi naučne istine kojima se kroatizira i srbizira povijest Bosne i njenog naroda dobrih Bošnjana. Istrajavaćemo na naučnim projektima i činjenicama kojima ćemo produbljivati naučno historijsku istinu, znanja o sebi i svojoj Domovini.

VKBI je stalo iza jednog od najznačajnijih projekata u modernoj historiji Bosne i Hercegovine, a to je izrada višetomnog ili enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika, čijih je 9 tomova objavljeno. U toku je izrada 10 i 11 toma. Ovo je projekat koji treba okupiti svu našu bosansku ali i bošnjačku rasutost. Nažalost ovaj projekat opet „nosi“ pojedinac, autor profesor Dževad Jahić, i nakon više od 20 godina od završetka agresije na BiH pitanja finansiranja ovakvih kapitalnih projekata nisu sistemski uređena i rješena. Niti jedna javna ustanova ili institucija ne stoji iza ovog projekta. Ovaj problem i ovu „falinku“ želimo promijeniti u narednom periodu, a punu podršku da se ovo pitanje mora sistemski rješiti u narednom periodu dobili smo od člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjačkog naroda gospodina Šefika Džaferovića.

Članovi Vijeća uključili su se, na volonterskoj osnovi, u Savjet potpredsjednika RS Ramiza Salkića, kako bi demokratskim putem, stavljanjem na raspolaganje znanja i iskustva, pokušali promijeniti poražavajući, diskriminatorski i necivilizicijski položaj Bošnjaka u manjem bh entitetu. Isti princip smo tražili i za naše sugrađane iz reda srpskog naroda u kantonima sa većinskim hrvatskim narodom, gdje su im anti-ustavnim odredbama oduzeta prava koja im pripadaju.

Vijeće će putem Fondacije Pravda za BiH, čiji je suosnivač, istrajavati da se nastavi saradnja i kontakti sa Akademijom nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, kako bi se uspostavio stručni tim za izradu Studije izvodljivosti Opće Enciklopedije Bosne i Hercegovine. Nosilac i pokrovitelj ovog historijskog projekta po nama treba biti ANUBIH. Za one koji ne znaju u BiH se već godinama rade dvije enciklopedije: Enciklopedija Republike Srpske iza koje stoji Akademija nauka RS i Hrvatska enciklopedija BiH iza koje stoji Akademija znanosti i umjetnosti iz Mostara. Jasno je da ove projekte podržava SANU iz Srbije i HAZNU iz Hrvatske.

Podrška radu i projektima Vijeća od strane općina/gradova, kantona, entiteta i državnih institucija je skromna i mizerna. Čast izuzecima. Porazno je saznanje da se funkcioneri odnose spram budžeta, dakle javnih sredstava, kao da su njihovi ili njihovih stranaka, a ne građana. Ovo sam morao istaći jer smo došli do zaključka da se ne radi o „zavjereničkim“ razlozima protiv projekata koje vodimo i nudimo, već o niskoj svijesti funkcionera koji odlučuju na različitim nivoima o značaju projekata. Stoga, dužan sam apelovati na ključne političke lidere bosanske i bošnjačke provencijencije da ovu praksu promijene u narednom periodu, jer oni imaju snagu donošenja odluka u ovoj zemlji.

Imam potrebu iznova podvući da su članovi Vijeća kredibilne ličnosti koje pripadaju različitim političkim ideologijama, od lijevih do desnih, različitih svjetonadzora, od religioznih do onih koji to nisu, ali u pogledu zajedničkih pogleda na našu budućnost i položaj imamo zajedničke vizije i stavove. Ostali smo čini se rijetka oaza u kojoj se baštine različiti pogledi, mišljenja i promišljanja, i takav otvoreni koncept i platformu želimo zadržati u Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca. Bez kritičkog osvrta sa jasnim nuđenjem rješenja, ne može doći do promjene odnosa u našem društvu.

Ako znanje, iskustvo i sloboda promišljanja ne nadvladaju podobnost i nekompetentnost, ne može se očekivati napredak u bilo kojoj oblasti u našoj zemlji.

Nismo naivni i ne želimo se takvima ni pretstavljati, da ne znamo kompleksnost unutrašnjih odnosa u BiH, anahronosti i očigledne prevaziđenosti deytonskog ustava (koji opet trebamo poštivati), uz jasne negativne intencije i licemjerstvo koje dolaze od nekih zemalja iz međunarodne zajednice, ali isto tako jasno moramo istaći da ključni politički „desižn mejkeri“ nisu jasno definirali starteške pravce djelovanja u Bosni i Hercegovini. Kao primjere samo ću navesti da je obrazovni sistem u kolapsu, o čemu sam govorio na početku, da se pojedine odredbe deytonskog sporazuma, kao što je anex IX uopće nisu proveli, zapostavljani su projekti koji vode unutrašnjoj integraciji društva, ne provode se presude međunarodnih i domaćih sudova, nemamo definirane granice sa Hrvatskom i Srbijom. Dakle niz krupnih pitanja je u Bosni i Hercegovini i dalje otvoren, a ova pitanja su bazna, temeljna za svako društvo i državu.

Upravljanje javnim resursima u BiH, na svim niovima, mogu i trebaju biti legitimni politički ciljevi, ali oni trebaju biti sredstva za boljitak bh zajednice, a ne svrha političke borbe.

U svakom slučaju VKBi će i dalje nuditi prijedloge i rješenja, znanje i iskustvo svima u BiH koji imaju nadležnost da se stvari mijenjaju ili barem iniciraju promjene, koje trebaju koristiti svim građanima Bosne i Hercegovine, pa tako i Bošnjacima koji su najbrojniji narod i kojima je Bosna i Hercegovina matična domovina gdje god da žive i rade.

Hvala Vam na pažnji.

 

Prof.dr. Nedžad Mulabegović

Predsjednik VKBI