Print

Tribina - „DRŽAVNA IMOVINA - RESURS ZA RAZVOJ BIH“

 

U ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca održana je tribina „DRŽAVNA IMOVINA - RESURS ZA RAZVOJ BIH“.

Uvodničar i moderator tribine bio je predsjednik Vijeća prof dr Nedžad Mulabegović.

Predavači na tribini bili su: Prof.dr. Haris Silajdžić, prof.dr. Sead Avdić, prof.dr. Mirsad Kikanović i Muharem Cero.

Tribina je imala za cilj aktualiziranje državne imovine kao resursa za razvoj Bosne i Hercegovine, kroz formiranje Fonda za ekonomski razvoj BiH.

Poznata je konvencija iz Montevidea iz 1933 koja propisuje da država mora imati:

Iz prethodnog, svaka država ima svoju imovinu kao resurs za razvoj, u suprotnom država bez imovine postaje fikcija i nestaje sa geo-političke karte svijeta.

U tom smislu upućen je prijedlog Zakona o državnoj imovini u parlamentarnu proceduru decembra 2015., razmatran u 2016., i zloupotrebom „entitetskog glasanja“ vraćen na doradu u Vijeće ministara BiH.

slika sa tribine 1

Zakon je korigovan u Ministarstvu finansija i trezora i pored obaveze da ga vrati do decembra 2016. godine u parlamentarni život , to nije učinjeno, i dan danas je na „čekanju“.

Fokus Zakona je na uspostavi Fonda za razvoj BiH, čija vrijednost se procjenjuje između 50 i 100milijardi KM sredstava, koja su danas imobilizirana i nisu u funkciji razvoja ove zemlje.

VP5A0680 resize

VP5A0694 resize

Učesnici tribine bili su jedinstveni u ocjeni da je ovo strateški odgovor na poticaj razvoju BiH, da je imperativ da se formira Fond za razvoj BiH i zakonom registrira sva državna imovina na nivo Bosne i Hercegovine. Današnje stanje u BIH je nezavidno, državna imovina se i dalje bespravno prometuje, siromaši svakim danom, uz očite političke tendencije da se ona knjiži na entitete, što bi bio posljednji čin ka podjeli zemlje . Posebna dimenzija rasprave je imala i razvoj svijesti da je državna imovina vlasništvo građana ove zemlje, da je to resusrs za razvoj, koji će prije svega biti upotrijebljen za razvoj lokalnih komunalnih i gradskih zajednica .

Nakon izlaganja i diskusija, zaključeno je da VKBI poduzme slijedeće korake u realizaciji ovog dokumenta, kao strateškog političkog i ekonomskog odgovora na aktualno stanje u BiH danas:

                                                                                                               Moderator skupa:

                                                                                                     Predsjednik VKBI-a Sarajevo