×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Tribina - „DRŽAVNA IMOVINA - RESURS ZA RAZVOJ BIH“

 

U ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca održana je tribina „DRŽAVNA IMOVINA - RESURS ZA RAZVOJ BIH“.

Uvodničar i moderator tribine bio je predsjednik Vijeća prof dr Nedžad Mulabegović.

Predavači na tribini bili su: Prof.dr. Haris Silajdžić, prof.dr. Sead Avdić, prof.dr. Mirsad Kikanović i Muharem Cero.

Tribina je imala za cilj aktualiziranje državne imovine kao resursa za razvoj Bosne i Hercegovine, kroz formiranje Fonda za ekonomski razvoj BiH.

Poznata je konvencija iz Montevidea iz 1933 koja propisuje da država mora imati:

  • Stalno stanovništvo
  • Definisanu teritoriju
  • Vlast i
  • Sposobnost da uspostavlja odnose sa drugim državama.

Iz prethodnog, svaka država ima svoju imovinu kao resurs za razvoj, u suprotnom država bez imovine postaje fikcija i nestaje sa geo-političke karte svijeta.

U tom smislu upućen je prijedlog Zakona o državnoj imovini u parlamentarnu proceduru decembra 2015., razmatran u 2016., i zloupotrebom „entitetskog glasanja“ vraćen na doradu u Vijeće ministara BiH.

slika sa tribine 1

Zakon je korigovan u Ministarstvu finansija i trezora i pored obaveze da ga vrati do decembra 2016. godine u parlamentarni život , to nije učinjeno, i dan danas je na „čekanju“.

Fokus Zakona je na uspostavi Fonda za razvoj BiH, čija vrijednost se procjenjuje između 50 i 100milijardi KM sredstava, koja su danas imobilizirana i nisu u funkciji razvoja ove zemlje.

VP5A0680 resize

VP5A0694 resize

Učesnici tribine bili su jedinstveni u ocjeni da je ovo strateški odgovor na poticaj razvoju BiH, da je imperativ da se formira Fond za razvoj BiH i zakonom registrira sva državna imovina na nivo Bosne i Hercegovine. Današnje stanje u BIH je nezavidno, državna imovina se i dalje bespravno prometuje, siromaši svakim danom, uz očite političke tendencije da se ona knjiži na entitete, što bi bio posljednji čin ka podjeli zemlje . Posebna dimenzija rasprave je imala i razvoj svijesti da je državna imovina vlasništvo građana ove zemlje, da je to resusrs za razvoj, koji će prije svega biti upotrijebljen za razvoj lokalnih komunalnih i gradskih zajednica .

Nakon izlaganja i diskusija, zaključeno je da VKBI poduzme slijedeće korake u realizaciji ovog dokumenta, kao strateškog političkog i ekonomskog odgovora na aktualno stanje u BiH danas:

  • Da se podrži Zakon o korištenju i upravljanju sa imovinom u državnoj svojini sa fokusom na drzavnu imovinu kao resursom za razvoj BiH kroz formiranje Fonda za ekonomski razvoj naše zemlje;
  • Da se u tom smislu traži prijem kod Visokog predstavnika u BiH, Nj.E Dr Valentina Incka i prezentiraju svi elementi i zahtijevi za razmatranje i usvajanje ovog Zakona i hitnog organizovanja Fonda za razvoj, uz prethodno knjiženje državne imovine na nivo BiH.
  • Da se traži prijem kod Ambasadora EU u Sarajevu sa istim ciljevima
  • Da se od državnih institucija zahtjeva da spriječe knjiženje državne imovine na entitete i niže administrativne nivoe
  • Da se putem ovlaštenih predstavnika uputi apelacija Ustavnom sudu BiH sa ciljem da se pravno ponište sva prometovanja državnom imovinom koja su vršena u proteklom periodu što se posebno odnosi na Zakone o poljoprivrednom i šumskom zemljištu već donesena na nivou entiteta RS, .( „road mup“ procedure za davanje državne imovine je primjer dodjele zemljšta „Maršalke“ za potrebe izgradnje novog objekta Ambasade SAD gdje je Parlament na prijedlog VM-a odobrio dodjelu zemljišta, cijenu i uslove ugovora)
  • Da se počne organizovano, sistemski i institucionalno knjiženje državne imovine pod kojom se smatra i vojna imovina na nivo Bosne i Hercegovine, čime se otvaraju vrata za NATO prijem BiH u punopravno članstvo ove vojne alijanse.

                                                                                                               Moderator skupa:

                                                                                                     Predsjednik VKBI-a Sarajevo