Javna tribina

„Uloga i značaj VKBI u integraciji bosansko-hercegovačkog društva i Države“

 

U organizaciji Regionalnog odbora VKBI Bosanske Krajine 30. marta 2019. godine u Bihaću, održana je javna tribina „Uloga i značaj VKBI u integraciji bosansko-hercegovačkog društva i Države“, čiji su uvodničari bili prof.dr. Hasan Muratović, mr.sci Emir Zlatar i gosp. Edhem Bičakčić.

Tribina je održana u prostorijama Muzeja AVNOJ-a pod moderiranjem člana Izvršnog odbora RO VKBI Bosanske Krajine prof.dr. Fadila Islamovića.

Podrzavnu riječ u ime organizatora uputio je predsjednik Izvršnog odbora RO VKBI Bosanske Krajine mr.sci. Suad Mahmutović.

SLIKA1

Prof. Hasan Muratović je u svom izlaganju prisutne upoznao sa najznačajnijim projektima i aktivnostima koje je Vijeće realiziralo od osnivanja 22.12.1992. godine do danas. Posebna uloga Vijeća ogledala se u činjenici da je u najtežim vremenima odbrane Bosne i Hercegovine, Vijeće bilo neformalna savjetodavna organizacija državno-političkom vrhu Republike Bosne i Hercegovine.

Profesor Muratović istakao je bitnost uspostave regionalnih odbora VKBI diljem Bosne i Hercegovine, jer aktuelna društvena i politička situacija istinski zahtjeva ozbiljan rad na projektima koji se trebaju ponuditi zakonodavnim i izvršnim organima naše Države. Za dorbo stanje u državi odgovorni su intelektualci, ali isto tako za loš ambijent i loše stanje u državi također su odgovorni itelektualci, istakao je prof. Muratović.

SLIKA2.jpg

Nažalost, danas je osjećaj da referentno znanje, iskustvo i nauka uglavnom ne trebaju funkcionerima koji obnašaju najznačajnije funkcije u Državi, entitetima i kantonima, što je pogrešna politika koja će dugoročno imati negativne posljedice u svim sferama društva. Temeljni ciljevi, zbog kojih jeste i uspostavljeno Vijeće do danas se nisu promijenili: istrajavanje  na jednakopravnosti svih naroda i građana BiH na cijelom njenom teritoriju, uređenje BiH na demokratskim principima i vladavini prava, uspostavljanje nacionalnih institucija Bošnjaka u matičnoj državi Bošnjaka – Bosni i Hercegovini, broba protiv fašizma, segregacije i nacionalne netrpeljivosti, istrajavanje na različitostima naroda u BiH kao bogatstvu koje je rezultiralo oblikovanjem našeg zajedničkog bosanskog identiteta u prethodnih deset stoljeća u BiH, euro-atlanske integracije su strateški cilj Bosne i Hercegovine.

Laži, podvale, neistine koje su prisutne više od stoljeća, i koje i dan danas dolazile iz ideoloških i desničarskih političkih centara naših susjeda, treba demistificirati i razobličiti, a to treba raditi samo istinom i svakodnevnom prezentacijom validnih istorijskih činjenica sa naučnom verifikacijom.

slika3.jpg

Gospodin Edhem Bičakčić istakao je neophodnost da se intelektualna elita Bosanske Krajine okupi i definira strateške projekte za ovaj dio Bosne i Hercegovine, kako bi zajedno sa organima Vijeća u Sarajevu izvršili pritisak na funkcionere koji obnašaju vlast i koji imaju mandat da donose odluke. Istaknuto je da treba primijeniti model okupljanja u Vijeću u Sarajevu, na način da se stranačke, ideološke i druge razlike, kao i isključivosti i sujete, moraju staviti po strani, te da se u fokus mora staviti definiranje zajedničkih starteških projekata i programa, koji mogu dati pozitivne rezultate u narednom periodu. Društveno-politička de-atomizacija i način vođenja politika od strane političkih stranaka, posebno u Bošnjakom korpusu, kojoj je cilj vlast radi same vlasti, bez jasnih strateških dugoročnih vizija, ne može donijeti potrebne pozitivne promjene.

Generalni sekretar Vijeća mr.sci Emir Zlatar pozvao je Regionalni odbor da u narednom periodu radi na organizaciji i okupljanju bošnjačke inteligencije u Bosanskoj Krajini, kroz organiziranje javnih tribina, okruglih stolova i drugih vidova okupljanja, a članovi VKBI iz Sarajeva stoje na rasplaganju da se odazovu po temama koje budu delegirane.

Generalni sekretar upoznao je prisutne sa zajedničkim projektima koje VKBI provodi sa drugim organizacijama civilnog društva u BiH. Prije svih Srpskim građanskim vijećem, Hrvatskim narodnim vijećem, Krugom 99, La Benevolencijom, kao i o projektu instutucionalnog povezivanja Bošnjaka iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske kroz Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća. Ovo je prvo institucionalno povezivanje bošnjačkih institucija iz država regiona, nakon deytonskog mirovnog sporazuma.

Prisutni su upoznati i s projektom izrade enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića, inicijativi koju je Vijeće uputilo putem Fondacije Pravda za BiH prema Akademiji nauka i umjestnosti BiH u cilju izrade studije izvodljivosti za izradu Enciklopedije Bosne i Hercegovine, inicijativama za uspostavu nacionalnih institucija Bošnjaka u BiH, za bosanski jezik, bošnjačku književnost i dr.

U prethodnih desetak godina vlasti u BiH nisu na adekvatan način prepoznale kapitalne projekte koje Vijeće nudi i provodi, te će se morati izvršiti snažniji pritisak prema nosiocima javnih funkcija, posebno onih koje vode resore nauke, obrazovanja, kulture.

Nije moguće razvijati društvo pa tako ni Državu Bosnu i Hercegovinu bez jasne strategije u oblasti nauke i obrazovanja, jer je to temeljni pokretač svih drugih pozitivnih procesa u jednoj zajednici.

Na koncu tribine u diskusijama su učestvovali i prisutne zvanice na tribini akademik Mujo Demirović, ministri iz Vlade USK, članovi Izvršnog odbora RO VKBI Bosanske Krajine mr.sci. Anel Ramić, primarijus dr. Samir Muminović, i drugi.