×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Sarajevo, 26.05.2017. godine

 

Javna tribina - „Društva zajedničkih vrijednost – Bosna i Hercegovina“

 

          U velikoj sali Bošnjačkog Instituta Fondacije Adil Zulfikarpašić upriličena je javna tribina Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost i Hrvatskog narodnog vijeća, čiji je uvodničar bio prof.dr. Zlatko Lagumdžija, a moderator Emir Zlatar, generalni sekretar VKBI.

Slika Tribina VKBI SGV HNV

 

Tema tribine bila je „Društva zajedničkih vrijednost – Bosna i Hercegovina“. Tribina je upriličena kao odgovor na loš i besperspektvan ambijent u drušvu i državi BiH, sa ciljem da se iniciraju prijedlozi kako inovirati procese u bosanskohercegovačkom društvu, kao preduslov integriranja države, odnosno njenih institucija.

Izazovi novog milenijuma zahtijevaju promociju, liderstvo i institucionalnu izgradnju Društva zajedničkih vrijednosti kao svojevrsne progresivne paradigme za vođenje promjena, respektujući tradicionalne vrijednosti.

Savremene društvene zajednice, kako u BiH i regionu tako i globalno, sve više se suočavaju sa izazovima izgradnje i održavanja socijalne kohezije u različitim sredinama.

To se ogleda u podjelama, marginaliziranim dijelovima stanovništva i ekskluzivnim dijelovima društva što proizvodi nepredvidive napetosti.

Rastuća nejednakost, sve veća važnost pitanja identiteta i kulturnih vrijednosti, potraga za izgradnjom mostova između različitosti, uz očuvanje individualnih prava, revolucionarni razvoj tehnologija, pad povjerenja u kolektivne sigurnosne mehanizme, dinamična potraga za novim, efikasnijim i pravednijim svjetskim poretkom, potreba za liderstvom u izgradnji i institucionalizaciji inkluzivnih društava, uz suočavanje sa klimatskim promjenama i izgradnjom mehanizama za upravljanje održivim razvojnim ciljevima, zahtijevaju osmišljeno i na zajedničkim vrijednostima zasnovano globalno, regionalno i nacionalno djelovanje.

Slika SGV  

Nakon vjekovnog  života u multietničkim, multikulturalnim i multireligijskim društvima pod velikim imperijama i nedemokratskom državnom okruženju, kraj dvadesetog stoljeća je obilježen siromaštvom, demokratskim procesima, kao i ratnim zločinima, uključujući i genocid, koji su doveli u pitanje opstojnost ujedinjenosti u različitostima bosanskohercegovačkog društva i države.

Stanje u kojem se BiH nalazi, na svom putu euroatlantske državnosti, zahtijeva novi dogovor, novi model izgradnje i djelovanja svih aktera na izgradnji države i Društva zajedničkih vrijednosti, uvažavajući historijske i društvene datosti.

Aktuelne podjele koje vode ka sukobima po nacionalnoj, vjerskoj i ideološkoj osnovi zahtijevaju promjenu paradigme i potragu za inkluzivnim i institucionalno podržanim Društvom zajedničkih vrijednosti uz respekt i harmoniziranje različitosti na putu ka zajedničkom progresu i individualnim slobodama.

Slika Mulabegović

Koncept Društva zajedničkih vrijednosti iniciran je prije više od 10 godina od strane Madridskog kluba (koji okuplja više od 100 premijera i ministara vanjskih poslova iz europskih država), sa ciljem da se različitosti u jednoj državi, odnosno društvu (rasne, spolne, etničke, jezičke i sl.) posmatraju kao benifiti razvoja i napretka država i međunarodnih organizacija, a ne kao elementi segregacije i isključivosti u državama. Ovaj koncept jasno je pokazao da su se i političke idelogije u EU jasno definirale na one koji su za inkluziju i na one koji žele praviti segregaciju i nove zidove u Evropi, tako da u Evropi više ne postoje klasične ideološke podjele na ljevicu i desnicu.

Drutvo zajedničkih vrijednosti jeste koncept po kojem se treba ponuditi Novi Model BiH 2030, kao zajednička vizija Bosne i Hercegovine, i gdje se treba učiniti zajednički iskorak svih aktivnih činilaca u bh društvu: civilnog sektora, nevladinih organizacija, strukovnih društava, vjerskih zajednica, akademske zajednice, političkih stranaka/partija. Ovo iz razloga jer plan „B“ za BiH, Balkan i EU za nas, koji činimo i jesmo dio bh društva, nema alternative.

Novi dogovor – Model izgradnje BH države i Društva zajedničkih vrijednosti podrazumijeva:

  1. Izgradnju Društva zajedničkih vrijednosti u kojem se harmoniziraju i efikasno upravljanju etničke, kulturne, religijske i druge identitetske različitosti respektujući ljudsko dostojanstvo u zajedničkom progresu.
  2. Lociranje odgovornosti za socijalnu koheziju unutar struktura vlasti uz punu participaciju i konstruktivni pritisak svih društvenih aktera.
  3. Kreiranje sistemskih mogućnosti za konsultacije i participaciju u odlučivanju svih grupa koje su brojčana manjina u različitim sredinama i nivoima društvenog organizovanja. To podrazumijeva i uspostavljanje monitoring struktura koje će podržavati socijalnu koheziju.
  4. Usmjeravati obrazovni sistem da pored znanja i vještina potrebnih za život i rad bude u funkciji izgradnje i promocije Društva zajedničkih vrijednosti.
  5. Iniciranje procesa i podrška kreiranju zajedničke vizije društva i države Bosne i Hercegovine, kao i Društva zajedničkih vrijednosti – BH 2030.

VKBI, HNV, SGV preuzimaju inicijativu za uključivanje akademske i poslovne zajednice, nevladinih organizacija, vjerskih zajednica, medija i odgovarajućih institucija vlasti na putu ka BH 2030.

Slika HNV Slika Lagumdžija 

Ovo je nova inicijacija i model za inoviranje bh društva, koja treba rezultirati zajedničkim napretkom, kako pojedinca, tako i svakog etnija u Bosni i Hercegovini.

Temeljni principi Novog Modela – BIH 2030 će u narednom periodu biti ponuđeni svim javnim akterima u bosansko-hercegovačkoj javnosti, OHR-u i ambasadorima PIC-a.

 

Predsjednik

Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca

Prof.dr. Nedžad Mulabegović, s.r.

Predsjednik

Srpskog građanskog vijeća

Miladin Vidaković, s.r.

Predsjednik

Hrvatskog narodnog vijeća

Prof.dr. Marinsko Pejić, s.r.