Javna tribina „Bošnjačka usmena lirika – kulturnohistorijski okviri razvoja

i najznačajnije zbirke“

 

 

U konferencijskoj sali Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca održana je javna tribina pod naslovom Bošnjačka usmena lirika – kulturnohistorijski okviri razvoja i najznačajnije zbirke.

 

 tslika1.jpg

 

Predavanje je održala dr. Nirha Efendić, naučna saradnica Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Tribinu je moderirao mr.sc. Nedžad Neno Murić, istaknuti bh interpretator.

 Proučavanje, te književnohistorijsko i književnoteorijsko određenje bošnjačke usmene lirike, traje u neujednačenom kontinuitetu već više od dva stoljeća.

 

tslika2.JPG

 

Pitanju svekolikog određenja lirike posvećivana je znatno manja pažnja nego proučavanju epike te „prelaznih oblika“, balade i romanse, kada je riječ o usmenom pjesništvu, a u literaturi o lirici – kada je riječ o bošnjačkom usmenoknjiževnom toku – najveći dio priloga odnosi se na ljubavnu pjesmu koja se od kraja 19. stoljeća označava terminom  sevdalinka. Sevdalinka pak nije jedina lirska vrsta koja se razvijala unutar ovog pjesništva.

S obzirom na zaokruženost književnoteorijskog određenja i reprezentativnog predstavljanja izbora iz građe, od ukupne bošnjačke lirike jedino su još uspavanke, i to u novije vrijeme, unekoliko dobile zasluženu pažnju.

 

tslika3.jpg

 

O ostalim vrstama pjesama koje su prepoznate kao samosvojni oblici u korpusu bošnjačke usmene lirike – mitološkim, svatovsko-svadbenim, porodičnim, vojničkim i šaljivim – postoje prilozi različitih i neujednačenih zahvata, ali u svakom slučaju nedostatnih s obzirom na konačne domete.

Naslovno predavanje ponudilo je jedan “pogled odozgo” na spomenuto lirsko pjevanje, a izdvojene su i najznačajnije zbirke koje su omogućile tematsko razvrstavanje usmenog lirskog pjesništva kao i njegovo književnoteorijsko određenje.

 

Nakon uvodnog predavanja prisutni su uzeli učešće pitanjima I diskusijama te je na koncu zaključeno da se treba obnoviti inicijativa prema UNSA da se pri Filozofskom fakultetu uspostavi katedra za etnologiju.

 

Sarajevo, 5.10.2020. godine