×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

SAVJETI VIJEĆA KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA

 

 

Savjet Vijeća za ustavno-pravna, društvena i politička pitanja:

 1. Trnka Kasim, predsjedavajući
 1. Balić Hasan
 2. Bičakčić Edhem
 3. Burina Elmida
 4. Cikotić Selmo
 5. Halilović Zijad
 6. Haris Hadžijusufović
 7. Hasanović Esad
 8. Hasić Zijad
 9. Hodžić Sejfudin
 10. Išerić Harun
 11. Karavelić Vahid
 12. Kovačević Ševal
 13. Londrc Benjamina
 14. Muratović Hasan
 15. Mustafić Izet
 16. Najetović Džemal
 17. Numić Timur
 18.  Sadiković Lada
 19. Smajović Azra
 20. Šarčević Alen
 21. Zlatar Emir

Savjet Vijeća za nauku i obrazovanje:

 1. Muratović Hasan, predsjedavajući
 2. Bajraktarević Adnan
 3. Bećirović Hajriz
 4. Cikotić Selmo
 5. Čaušević Amir
 6. Čaušević Mirela
 7. Čekić Smail
 8. Čengić Almedina
 9. Duraković Esad
 10. Fadil Islamović
 11. Fazlibegović Emir
 12. Filipović Mediha
 13. Ganić Ejup
 14. Hodović Senad
 15. Lavić Senadin
 16. Londrc Benjamina
 17. Mehić Bakir
 18. Muftić Fata
 19. Neimarlija Hilmo
 20. Škrijelj Rifat
 21. Sadiković Elmir
 22. Turkušić Emir
 23. Zgodić Esad

Savjet Vijeća za historiju i promociju očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa:

 1. Serdarević Mevlida, predsjedavajuća
 1. Busuladžić Adnan
 2. Galib Šljivo
 3. Halilbegović Nihad
 4. Halilović Rizvan
 5. Halilović Zijad
 6. Hodović Senad
 7. Imamović Enver
 8. Londrc Benjamina
 9.  Mahmutović Suad
 10. Memišević Fadila
 11. Muftić Fata
 12. Mulaomerović Alija
 13. Murić Nedžad
 14. Numić Timur
 15. Pelidija Enes
 16. Taslidža Faruk
 17. Zlatar Behija
 18. Zlatar Emir
 19.  Zulić Adis

Savjet Vijeća za bosanski jezik i književnost:

 1. Jahić Dževad, predsjedavajući
 2. Čengić Almedina
 3. Dizdarević Faruk
 4. Elbisa Ustamujić
 5. Hasanović Esad
 6. Kalajdžija Alen
 7. Kodrić Sanjin
 8. Muratagić-Tuna Hasnija
 9. Sidran Avdo
 10. Topčić Zlatko

Savjet Vijeća za zdravstvo:

 1. Filipović Mediha, predsjedavajuća
 2. Begić Alden
 3. Čaušević Amir
 4. Čengić Enes
 5. Dizdarević Salahudin
 6. Dizdarević Zehra
 7. Fazlibegović Emir
 8. Gavrankapetanović Faris
 9. Ibrahimbegović-Gafić Fadila
 10. Kazazić Lejla
 11. Mehić Bakir
 12. Muminović Samir
 13. Nakaš Bakir
 14. Omanović Ajnija
 15. Sokolović Šekib

Savjeti Vijeća svoje aktivnosti provode u skladu sa odredbama Statuta i Pravila Vijeća.