×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

REGIONALNI ODBORI

 

U periodu 2015/16 godine uspostavljena su dva regionalna odbora Vijeća:

Regionalni odbor VKBI Srednje podrinje
Podružnica VKBI Grada Mostara sa ovlaštenjima Regionalnog odbora VKBI Hercegovine

Regionalni odbor Srednje-podrinje
RO VKBI Srednje podrinje obuhvata teritorije općina Vlasenica, Milići, Šekovići, Bratunac, Srebrenica i Zvornik. Sjedište Regionalnog odbora je u Zvorniku.

Predsjednik Izvršnog odbora RO Srednje podrinje je dr. sci. Sejfudin Hodžić.


sejfo

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Podružnica VKBI Grada Mostara

Sjedište podružnice obuhvata teritoriju Grada Mostara.


Predsjednica Izvršnog odbora Podružnice je prof.dr. Elbisa Ustamujić. Sekretar Podružnice je mr.sci Alden Kajtaz.


bosnjacki intelektualci3 1

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Odlukom Upravnog odbora Vijeća, Podružnica VKBI Grada Mostara dobila je ovlaštenja Regionalnog odbora Hercegovine, do uspostave najmanje tri podružnice u okviru općina koje obuhvata Regionalni odbor Hercegovine.

 

Regionalni odbor VKBI Bosanske Krajine

Upravni odbor Vijeća je 06. septembra 2018. godine svojom odlukom formirao Regionalni odbor VKBI Bosanske Krajine sa sjedištem u Bihaću,  i imenovao Izvršni odbor na mandatni period 2018-2021. godine.

Predsjednik Izvršnog odbora RO Bosanske Krajine  je mr.sci. Suad Mahmutović iz Bihaća.

 

ro krajina

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Regionalni odbori i podružnice Vijeća

U Bosni i Hercegovini VKBI, svoje ciljeve i aktivnosti provodiće, i kroz regionalne odbore VKBI:
Regionalni odbor Sarajevo (Sarajevo)
IZ FBIH obuhvata teritorije:
općine Kantona Sarajevo (9 općina) Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Vogošća
općina Breza, Vareš, Kreševo, Kiseljak, Visoko i Olovo
Iz RS obuhvata teritorije
a) Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo RS, Pale RS,
Regionalni odbor Gornje Podrinje (Goražde)
IZ FBIH obuhvata teritorije:
a) općina Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina
Iz RS obuhvata teritorije općina:
Sokolac, Han Pijesak, Rogatica, Višegrad, Foča RS, Novo Goražde, Čajniče, Kalinovik i Rudo
Regionali odbor Hercegovine (Mostar)
Iz FBIH obuhvata teritorije općina:
Grad Mostar, Konjic, Jablanica, Prozor-Rama, Posušje, Grude, Široki brijeg, Ljubuški, Čitluk, Čapljina, Neum, Stolac, Ravno, Kupres FBIH, Tomislavgrad, Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo
Iz RS obuhvata teritorije općina:
Mostar-Istočni Mostar, Nevesinje, Gacko, Stolac/Berkovići, Ljubinje, Bileća, Trebinje, Kupres RS
Regionalni odbor Srednja Bosna (Zenica)
Iz FBIH obuhvata teritorije općina:
Doboj jug, Tešanj, Maglaj, Jajce, Dobretići, Žepče, Zavidovići, Donji Vakuf, Travnik, Zenica, Kakanj, Gornji Vakuf-Uskoplje, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Fojnica, Usora,
Iz RS obuhvata teritorije općina:
Šipovo, Jajce-Jezero, Teslić, Doboj, Gračanica-Petrovo
Regionalni odbor Tuzla (Tuzla)
Iz FBIH obuhvata teritorije općina:
Dio općina Tuzlanskog i Posavskog kantona, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Gradačac, Doboj istok, Gračanica, Lukavac, Srebrenik, Tuzla, Čelić, Teočak, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Kladanj
Iz RS obuhvata teritorije općina:
Derventa, Bosanski brod, Odžak-Vukosavlje, Bosanski Šamac, Orašje-Donji Žabar, Modriča, Gradačac-Pelagićevo, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Kalesija-Osmaci
Regionalni odbor Brčko (Brčko)
Obuhvata Brčko Distrikt (FBIH i RS).
Regionalni odbor Bosanske Krajine (Bihać)
Iz FBIH obuhvata teritorije općina:
Velika Kladuša, Cazin, Bihać, Bos.Krupa, Bužim, Bos. Pterovac, Sanski Most, Drvar, Ključ
Iz RS obuhvata teritorije općina:
Kostajnica, Bos.Krupa-Krupa na Uni, Bos.Novi-Novi Grad, Bos.Petrovac-Petrovac, Sanski Most-Oštra Luka, Drvar-istočni Drvar, Ribnik
Regionalni odbor Banja Luka (Banja Luka)
Iz RS obuhvata teritorije općina
Bos.Dubica, Prijedor, Bos.Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Banja Luka, Čelinac, Mrkonjić Grad, Skender Vajuf-Kneževo, Kotor Varoš
Regionalni odbor Srednje Podrinje (Zvornik)
Obuhvata (RS) teritorije općina:
a) Srebrenica, Zvornik, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Milići

Regionalne odbore i podružnice uspostavlja Upravni odbor Vijeća, u skladu sa relevantnim Pravilnikom o regionalnim odborima i podružnicama VKBI.
Podružnice VKBI formiraju se za općine ili više općina u okviru istog regionalnog odbora (općinska podružnica), te za države u kojima VKBI ima svoje članove (podružnica za državu).
Odluku o formiranju općinskih podružnica, donosi regionalni odbor, uz saglasnost Upravnog odbora ili predsjednika VKBI-a. Izuzetno, općinsku podružnicu formira Upravni odbor VKBI, za regije gdje nisu uspostavljeni regionalni odbori, a gdje se ukaže potreba.
Odluku o formiranju podružnice za države donosi Upravni odbor uz saglasnost predsjednika VKBI, u skladu sa zakonima BIH i zakonima države gdje se formira podružnica.

Regionalnim odborima rukovode izvršni odbori na čelu sa predsjednicima,a podružnicama šefovi podružnica. Podružnice i regionalni odbori imaju autonomiju u svome radu i djelovanju, u okviru Statuta Vijeća.
Koordiniranje rada regionalnih odbora sa organima VKBI obavlja generalni sekretar VKBI.