Print

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Aktuelni predsjednik Vijeća ja prof.dr. Nedžad Mulabegović.

nedzad mulabegovic3.jpg

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Predsjednika Vijeća bira i razrješava Skupština Vijeća, na period od tri godine, s mogućnošću reizbora. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Vijeća.

 

Za predsjednika Vijeća, članovi Skupštine Vijeća, mogu kandidirati kandidata, koji ispunjava slijedeće kumulativne uvjete, a koje su dužne navesti u pismenom prijedlogu kandidature:

 

Nadležnosti predsjednika Vijeća su: