Print

 

GENERALNI SEKRETAR

Aktuelni generalni sekretar Vijeća je mr.sci. Emir Zlatar.

2E10207E 107B 4862 A67E DADD78D8DFE7

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Generalnog sekretara bira Skupština Vijeća na prijedlog predsjednika Vijeća, a razrješava ga Skupština Vijeća na prijedlog Upravnog odbora, uz saglasnost predsjednika Vijeća, bez ograničenja mandata.

 

Generalni sekretar Vijeća: