Print
Parent Category: Sjednice

Dana 02.7.2020. godine održana je 1. sjednica

Upravnog odbora VKBI u novom sazivu

U četvrtak 02. jula 2020. godine u prostorijama VKBI održana je 1. sjednica Upravnog odbora u novom sazivu pod predsjedavanjem predsjednice Upravnog odbora prof.dr. Hasnije Tune Muratagić. Usljed pogoršane epidemiološke situacije u našoj zemlji, jedan broj članova Upravnog odbora na sjednici je učestvovao elektronskim putem.

 

slikaUO1.jpg

 

Upravni odbor donio je odluku kojom se produžava učešće predsjednika Vijeća prof.dr. Nedžada Mulabegovića i generalog sekretara Vijeća mr.sc. Emira Zlatara u Uredu za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća ispred VKBI-a na period od naredne dvije godine.

 

slikaUO2.jpg

 

Upravni odbor donio je zaključak da se informativno analitički materijal koji se odnosi na inicijativu za uspostavu zajedničke matične bošnjačke organizacije, sa javnim ovlaštenjima, proslijedi referentnim bošnjačkim udruženjima u BiH, bošnjačkim nacionalnim vijećima iz država regiona, relevantnim savjetima Vijeća, kao i istaknutim predstavnicima akademske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon prikupljenih stavova, mišljenja, prijedloga i sugestija, Vijeće će organizirati okrugli sto na ovu temu i odlučiti o daljnjim akivnostima.

 

Upravni odbor donio je odluku o prijemu prof.dr. Amire Turbić Hadžagić iz Tuzle i dr.sc. Muhameda Mujakića iz Sarajeva u članstvo VKBI, čime je Vijeće obogaćeno sa dva nova referentna člana iz reda akademske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

Upravni odbor izrazio je žaljenje na neadekvatnoj finansijskoj podršci Vijeću u 2020. gdini sa zaključkom da se najavi posjeta delegacije VKBI najznačajnijim fukcionerima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.