Prijem NGO u Ambasadi Francuske

 

Ambasador R Francuske u Bosni i Hercegovini Nj.E. Guillaume Rousson sa saradnicima primio predstavnike nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine

Nakon susreta predstavnika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Srpskog građanskog vijeća, Hrvatskog narodnog vijeća, ANI Krug 99, BZK Preporoda, MDD Merhameta, Društva za ugrožene narode – sekcija u BiH, La Benevolencije i Vijeća nacionalnih manjina FBIH sa šefom delegacije Evropske unije u BIH ambasadorom Lars-Gunnar WIGEMARKOM, predstavnici civilnog društva imali su prijem u ambasadi Republike Francuske u Sarajevu sa ambasadorom Nj.E. Guillaume ROUSSON i njegovim saradnicima.

slika sa susreta

Tokom dvosatnog susreta predstavnici nevladinih organizacija prezentirali su osnovne ciljeve potpisane Deklaracije nevladinih organizacija, za kakvu državu i društvo se pobrojane organizacije zalažu. Delegacija nevladinih organizacija zatražila je i zamolila ambsadora Roussona da se, u svojstvu člana PIC-a pri OHR-u, založi za primjenu i provedbu temeljnih vrijednosti koje važe u zemljama Europske unije, pa tako i u Francuskoj – vladavini prava i zaštitu ljudskih prava, koje se prije svega ogledaju u provedbi presuda Europskog Suda za ljudska prava iz Strazbura. Delegacija u sastavu Adil Kulenović (Krug 99), prof.dr. Senadin Lavić (Preporod), Emir Zlatar (VKBI), prof.dr. Mario Pejić (HNV), Sretko Radišić (SGV) i Fadila Memišević (Društvo za ugrožene narode), istakli su da je OHR, pa tako i PIC, sastavni dio ustavno-pravnog sistema Bosne i Hercegovine, te tako uz prava koja crpe iz ovog statusa imaju i obaveze koje proizilaze iz Općeg okvirnog sporazuma za mir u BIH i njegovih anexa. Obaveze predstavnika država koje su članice u PIC-u, prema stavu delegacije, jeste i jasno i nedvosmisleno zahtjevanje da bosansko-hercegovačke vlasti impementiraju pravosnažne presude Europskog suda. U slučaju nepostupanja, odnosno ne zalaganja za ova pitanja, javnost može steći utisak da se članice PIC-a ponašaju neprincipijelno, što opet može značiti da se podržavaju one snage u BiH koje se javno zalažu za secesiju i aparthejd.

Ambasador Rousson izrazio je zahvalnost na otvorenom razgovoru, uz konstataciju da je ova posjeta posebno značajna jer se u delegaciji nalaze organizacije čiji predstavnici dolaze iz svih konstitutivnih naroda, nacionalnih manjina i građana Bosne i Hercegovine. Ambasador je istakao da Francuska poštuje sve odluke međunarodnih sudova, kao i da iste ne komentira.

Ambasador je izrazio nadu da će se u narednom periodu susreti nastaviti.

Na kraju susreta Ambasadoru je predloženo da bude gost na zajedničkoj tribini organizacija, kojom prilikom bi prezentirao ulogu i stavove zvanične francuske politike prema Bosni i Hercegovini i njenom euro-atlanskom putu.


U narednom mjesecu nevladine organizacije nastavljaju sa susretima ambasadora PIC-a, kojom prilikom je usaglašen datum susreta sa ambasadoricom SAD u BIH Nj.E. Maureen E. Cormack, kao i sa Visokim predstavnikom u BiH Nj.E. Valentinom Inzkom.

Sarajevo, 14. maj 2018.