Predsjednik i generalni sekretar Vijeća posjetili Bošnjako vijeće u Crnoj Gori

Predsjednik i generalni sekretar Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca prof.dr. Nedžad Mulabegović i Emir Zlatar su na poziv predsjednika Vijeća i predsjednice izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori gosp. Mirsada Džudževića i Alise Džogović-Murić, posjetili Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori u novim prostorijama Vijeća u Rožajama.

05954200 6824 4638 9D81 DBCC06FC456B
Susretu delegacija prisustvovao je i podpredsjednik Vlade Crne Gore za razvoj gosp. Rafet Husović, koji je izrazio zahvalnost delegaciji VKBI iz Sarajeva na posjetu Bošnjačkom vijeću u Crnoj Gori. Podpredsjednik Husović pozdravio je uspostavu Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, uz obećanje da će, u kapacitetima koji mu to dozvoljavaju, dati podršku ovoj saradnji, a posebno projektima koji se budu realizirali putem Ureda.
Tokom susreta predsjednik VKBI prof. Mulabegović izrazio je spremnost da se u kapacitetima kojima raspolaže VKBI pruži podrška projektima Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, posebno u organiziranju javnih tribina, koje trebaju biti u funkciji prezentiranja temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka. Predsjednik Mulabegović još jednom je izrazio zahvalnost predsjedniku Džudževiću na opredjeljenju i potpisanom ugovoru o finanijskoj podršrci izrade IX i X toma vieštomnog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića.
Na susretu je zaključeno da se zadnjme kvartalu ove godine održi zajednička javna tribina u Podgorici, o čemu će se detaljno vijeća usaglasiti u narednom periodu.