vkbi memo

 

Održana 9. sjednica Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca

 

U prostorijama VKBI 8. maja sa početkom u 17,oo sati održana je 9. redovna sjednica Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, kojoj je prisustvovao ministar Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo gosp. Mirvad Kurić.

Ovo je prva posjeta kantonalnog zvaničnika novom sazivu organa VKBI-a, što ovoj posjeti daje poseban značaj. Predsjednik Vijeća prof. dr. Nedžad Mulabegović i zamjenica predsjednika Upravnog odbora prof. dr. Hasnija Tuna Muratagić izrazili su dobrodošlicu i zahvalnost ministru Mirvadu Kuriću na posjeti Vijeću. Predsjednik Mulabegović ukratko je prezentirao najznačajnije aktivnosti ministru Kuriću, uz predočavanje konkretnih projektnih aktivnosti, koje bi Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo moglo podržati u 2018. godini.

Uo i Ministar Kurić

Ministar Kurić zahvalio se na toploj i srdačnoj dobrodošlici, i izrazio lično opredjeljenje da organizacija kao što je VKBI mora imati uvažavanje i značaj kakvu zaslužuje u društvenoj zajednici. Izrazio je apsolutnu podršku predloženim projektima, uz obećanje da će Ministarstvo kojim rukovodi finansijski podržati projekte koji su prezentirani: javne tribine Vijeća, podršku štampanju VIII toma višetomnog Rječnika bosanskog jezika (dio troškova) autora prof.dr. Dževada Jahića, izradi elaborata Bosanskih povelja sloboda inicijatora prof. dr. Omera Ibrahimagića, podršku projektima Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, održavanju svečane akademije povodom Dana Vijeća, kao i dio administrativnih troškova u 2018. godini, u skladu sa budžetskim kapacitetima i mogućnostima koje Ministarstvu stoje na raspolaganju.

Ministar je izrazio podršku postojanju i radu jedne ovako značajne bošnjačke organizacije, u čijem članstvu se, pored ostalih, nalazi više od sedamdeset profesora i akademika, koji su svojim ličnim angažmanima zadužili bosansko-hercegovačo društvo i državu u njenoj novoj povijesti.

Na susretu je usaglašeno da se susreti održavaju kada god se ukaže potreba, a organi Vijeća stavili su se na raspolaganje ministru, a putem ministra i Vladi Kantona, za projekte strateške naravi, tamo gdje se ukaže potreba za stručnim mišljenjima i savjetima VKBI-a.

novi Članovi VKBI

Na sjednici je Upravni odbor donio odluku o prijemu devet novih članova u Vijeće: prof. dr. Almedina Čengić iz Sarajeva; doc.dr. Kenan Karavdić iz Sarajeva; mr.sci. Elmida Burina iz Stoca; mr.sci. Anel Ramić iz Bihaća; mr.sci Enes Čengić iz Sarajeva; mr.sci Amir Čaušević iz Sarajeva; Mirnes Turbo, dipl ecc, iz Sarajeva; Muamer Hadžić, dipl.ecc, iz Sarajeva; Rifat Kovačević, prof., Filozofski fakultet, iz Sarajeva. Novi članovi su se kratko predstavili, nakon čega im je dobrodošlicu poželio predsjednik Vijeća prof.dr. Nedžad Mulabegović.

Povodom poziva Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine g. Fadila Novalića da se VKBI pridruži oblježavanju 9. maja – Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, u Mostaru na partizanskom groblju, odlučeno je da delegaciju Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca 9. maja u Mostaru predvodi predsjednica regionalnog odbora VKBI za Hercegovinu, uvažena prof. dr. Elbisa Ustamujić, sa članovima Izvršnog odbora RO VKBI Hercegovine.

U kontaktima sa kabinetom Premijera Federacije BiH g. Novalića, razgovarano je da Premijer Vlade FBIH posjeti Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca u zadnjoj sedmici maja ove godine.

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca će u okviru svojih redovnih aktivnosti 22. maja održati javnu tribinu u saradnji sa Hrvatskim narodnim vijećem BiH, Srpskim građanskim vijećem – Pokret za ravnopravnost i Krugom 99, a povodom 26 godina od prijema Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo u Ujedinjene nacije.

Za uvodničare tribine pozvani su: prof.dr. Ivo Komšić-član Predsjedništva RBIH 1992-1996. godine. gosp. Miro Lazović – predsjednik Skupštine RBIH iz perioda 1992-1996. godine, koji su potvrdili svoje učešće, i prof.dr. Denis Zvizdić – aktuelni predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, čiju potvrdu o učešću očekujemo.

Javna tribina trebala bi se održati u gradskoj Vijećnici Grada Sarajeva, zahvaljujući podršci gradonačelnika Grada Sarajeva gosp. Abdulaha Skake.

Javnost će o terminu i ostalim detaljima javne tribine, biti upoznata naknadno.