Održana 23. sjednica Upravnog odbora VKBI

 

 

slikaUO.JPG

 

U četvrtak 12. marta 2020. godine održana je 23. sjednica Upravnog odbora Vijeća, kojom je predsjedavao predsjednik UO prof.dr. Enver Imamović.

 

Po prijedlogu predsjednice RO VKBI Hercegovine, uz saglasnost predsjednika VKBI prof.dr. Nedžada Mulabegovića, Upravni odbor je imenovao Izvršni odbor podružnice RO VKBI Hercegovine, na mandatni period od tri godine, u sastavu:

 

  1. Prof. dr. Elbisa Ustamujić, predsjednica
  2. Dr.sc. Emir Fazlibegović, potpredsjednik
  3. Mr.sc. Alden Kajtaz, izvršni sekretar
  4. Seid Smajkić, član
  5. Suad Hasandedić, član
  6. Himzo Muhibić, član
  7. Jasminka Bratić, član

 

Po prijedlogu Izvršnog odbora RO Hercegovine donesene su odluke o imenovanju koordinatora za gradove/općine u sastavu RO Hercegovine i to:

  • imenuje se prof. dr. Elbisa Ustamujić za koordinator a Suad Hasandedić za zamjenika koordinatora gradske podružnice VKBI Grada Mostara;
  • imenuje se Himzo Muhibić za koordinatora općinske podružnice VKBI Konjic.

Upravni odbor uputio je inicijativu Savjetu VKBI za bosanski jezik i književnost o organizovanju seminara za novinare u bh medijima o upotrebi bosanskog jezika, na daljnju elaboraciju.

Upravni odbor donio je zaključak o pozivanju stručnjaka za bibliotekarstvo sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, kako bi uredili biblioteku VKBI u skladu sa osnovnim bibliografskim standardima, sa posebnim osvrtom na izradi kartica o evidenciji posudbi i povrata knjiga iz biblioteke VKBI-a.

Razmatrajući prispjele aplikacije za članstvo, Upravni odbor donio je odluku o prijemu novih članova u VKBI i to: Doc.dr. sc. Sedad Dedić iz Zenice, Dr.sci. Ajdin Huseinspahić iz Zenice, Prof David Kamhi iz Sarajeva, Dr. sci Sejad Mačkić iz Sarajeva i Prof.dr. Muhamed Mešević iz Sarajeva.

Usljed novonastale situacije u BiH vezane za pojavu korona virusa čiju je pandemiju proglasila SZO, kao i mjera koje je propisao Krizni štab Federacije BiH vezanih za javna okupljanja u zatvorenim prostorima, a posebno uvažavajući činjenicu da su članovi VKBI većinom starije odobe, Upravni odbor jednoglasno je donio Zaključak kojim traži od predsjednika VKBI da otkaže zakazanu izvještajno-izbornu Skupštinu VKBI koja se trebala održati u subotu 21.03.2020. godine. Predsjednik VKBI Nedžad Mulabegović podržao je ovaj zahtjev i istakao je da će odmah sutra uputiti obavjest o otkazivanju zakazane sjednice Skupštine, te da će se novi datum održavanja sjednice Skupštine odrediti u skladu sa prilikama i smjernicama koje će donositi krizni štab FBIH.