Održana 21. sjednica Upravnog odbora VKBI

 

U prostorijama Vijeća 4. novembra 2019. godine, pod predsjedavanjem predsjednika prof.dr. Envera Imamovića, održana je 21. sjednica Upravnog odbora VKBI.

 

Na osnovu Pravilnika o priznanjima i nagradama Vijeća, na prijedlog predsjednika VKBI prof. dr. Nedžada Mulabegovića, Upravni odbor donio je odluku o laureatima VKBI za 2019. godinu. Zahvalnice i plakete Vijeća laureatima će se dodijeliti na svečanoj Akademiji Vijeća koja će se održati 22. decembra 2019. godine u Sarajevu.

Generalni sekretar Vijeća upoznao je Upravni odbor o upućenim zahtjevima za finansijsku podršku radu i projektima Vijeća općinama/gradovima, kantonalnim, entitetskim i državnim institucijama za 2020. godinu. Poseban akcenat dat je na prikupljanje finansijskih sredstava za izradu XI i XII toma Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića.

 slikaUO

 

Upravni odbor prihvatio je informaciju o uspostavi Savjeta potpredsjednika RS Ramiza Salkića i dao punu podršku ovoj aktivnosti. Upravni odbor izrazio je žaljenje zbog negativnih medijskih spinova i lažnih informacija koje su se pojavile oko uspostave Savjeta, jer ne radi se o savjetnicima koji su radno ili honorarno angažirani u kabinetu potpredsjednika RS. Svi članovi rade na volonterskoj osnovi, sa osnovnom intencijom da vlastito zanje i iskustvo stave u funkciju kako bi se kroz demokratske procedure mijenjali društveni položaj i katastrofalan status Bošnjaka u RS.

 

U kotnekstu zaključaka Skupštine Vijeća, Upravni odbor donio je odluku o uspostavi Inicijativnog odbora RO VKBI Banja Luke. U inicijativni odbor imenovani su Anita Hodžić, dipl.ecc., iz Prijedora, koordinator; Vernesa Vilić, dip.iur., iz Kotor Varoši; Amela Talić, dipl-iur., iz Čelinca; Nusret Građan, VSS, iz Banja Luke i Eniz Džonlić, dipl.ecc., iz Banja Luke. Upravni odbor pozvao je članove UO da do naredne sjednice pokušaju angažirati dodatni broj članova, koji bi se angažirali u RO VKBI Banja Luke, kako bi se u roku od narednih 30 dana donijela odluka o imenovanju Izvršnog odbora RO VKBI Banja Luke.

 

Upravni odbor donio je odluku o prijemu novih članova u VKBI: Spahić Muriza, prof.dr., iz Sarajeva;  Serdarević Merima, mr.sci pravnik nauka, iz Sarajeva i Husejina Omerovića, dr.sci, iz Sarajeva. U članstvo VKBI primljeni su i svi članovi Inicijativnog odbora RO Banja Luke Anita Hodžić, dipl.ecc., iz Prijedora,; Vernesa Vilić, dip.iur., iz Kotor Varoši; Amela Talić, dipl-iur., iz Čelinca; Nusret Građan, VSS, iz Banja Luke i Eniz Džonlić, dipl.ecc., iz Banja Luke.