Održana 20. sjednica Upravnog odbora 11.09.2019.g

 

U prostorijama Vijeća 11.09.2019. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Upravnog odbora prof.dr. Envera Imamovića, održana je 20. proširena sjednica Upravnog odbora Vijeća kojoj je u uvodnom dijelu prisustvovao ministar Ministarstva kulture i sporta u Kantonu Sarajevu gosp. Mirvad Kurić.

 

slika 20 sjednica UO

 

Upravni odbor prihvatio je informacije predsjedavajućih savjeta, kao i planove i programe rada onih savjeta koji su ih dostavili.

 

Upravni odbor dao je punu podršku predsjedniku Vijeća i generalnom sekretaru na aktivnostima koje se provode putem Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, i prijemu nove članice u Ured, Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Sjeverne Makedonije, koje će se obaviti na 5. sjednici Ureda koja je zakazana u septembru 2019. godine u Skoplju.

 

Upravni odbor Vijeća prihvatio je ulogu nosioca aktivnosti promocija VIII i IX toma Rječnika bosanskog jezika, autora prof.dr. Dževada Jahića, te u tom kontekstu donio je dva seta zaključaka.

 

Upravni odbor donio je zaključak kojim je ovlastio predsjednika Vijeća da imenuje sastav Organizacionog odbora za pripremu i održavanje akademije 22. decembra 2019. godine, kojom će se obilježiti 27 godina od uspostave Vijeća.

 

Upravni odbor podnio je zahtjev predsjedniku Vijeća za sazivanje Skupštine Vijeća, sa prijedlog Dnevnog reda.

 

Na sjednici je generalni sekretar Vijeća informirao prisutne o rezultatima sa sastanka delegacije Vijeća sa članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine g. Šefikom Džaferovićem koji je održan 10.09.2019. u kabinetu gosp. Džaferovića, gdje je postignuta visoka saglasnost o prezenturanim strateškim projektima i aktivnostima Vijeća.