Sarajevo, 11.06.2019. godine

 

Održana 19. redovna proširena sjednica Upravnog odbora

U prostorijama Vijeća 10. juna 2019. godine održana je 19. redovna proširena sjednica Upravnog odbora Vijeća.

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, uz prethodnu podršku Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Srbije, Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i Koordinacije bošnjačkih županijskih vijeća iz Hrvatske, donijelo je zaključak o pokretanju Inicijative o uspostavi javnih ustanova za bosanski jezik i bošnjačku književnost u matičnoj državi Bošnjaka – Bosni i Hercegovini.

slika UO19sj.JPG

Više od 27 godina od međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine kao suverene i nezavisne države, u Bosni i Hercegovini ne postoje javne ustanove ili institucije sa javnim ovlaštenjima za bosanski jezik i bošnjačku književnost, iako se prema zvaničnom Popisu stanovništva iz 2013 godine u BiH, 50,1% građana izjasnilo da su Bošnjaci a njih čak 54% da im je maternji jezik bosanski. Inače, u proteklih 27 godina u BiH nije osnovana niti jedna javna ustanova bošnjačke provenijencije. Drugi narodi u BiH, svakako uz pomoć institucija i ustanova iz susjednih država, odavno imaju uspostavljene javne ustanove za ova pitanja.

U narednom periodu Vijeće će inicijativu dostaviti stručnim institucijama i expertima, prije svih organizacijama bošnjačke provenijencije, kako bi se ova inicijativa razmotrila, te kako bi se nakon usaglašavanja, inicijativa uputila nadležnim organima države i njenim administrativnim dijelovima. Jedan od prijedloga je i taj, da se BZK Preporod dodijele javna ovlaštenja za oblast bošnjačke književnosti, o čemu će se svakako očitovati organi BZK Preporod.

U cilju kvalitetnijeg rada i aktivnosti Vijeća, a zbog kompleksne društvene situacije u državi i regionu, Upravni odbor imenovao je sastave i predsjedavajuće savjeta Vijeća:

  • prof.dr. Kasim Trnka, predsjedavajući Savjeta za ustavno-pravna, društvena i politička pitanja;
  • prof.dr. Hasan Muratović, predsjedavajući Savjeta za obrazovanje i nauku;
  • prof.dr. Dževad Jahić, predsjedavajući Savjeta za bosanski jezik i književnost;
  • prof.dr. Mediha Filipović, predsjedavajuća Savjeta za zdravstvo i
  • prof. Mevlida Serdarević, predsjedavajuća Savjeta za historiju i promociju očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa

Tokom mjeseca juna održaće se konstituirajuće sjednice Savjeta, u koje će se, pored imenovanih članova VKBI, kooptirati i dodatni članovi, experti iz pojedinih oblasti, koji ne moraju biti članovi VKBI.

slika2UO19sj.jpg

Upravni odbor primio je na znanje Inicijativu upućenu od strane Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Srbije.

Upravni odbor donio je zaključak o podršci uspostave Savjeta potpredsjednika Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda. U narednom periodu Vijeće će dostaviti prijedloge članova Vijeća za ovaj Savjet.

Vijeće će u narednom periodu, zajedno sa BZK Preporod, uputiti dopis bošnjačkim predstavnicima na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou izvršne i zakonodavne vlasti za sastancima, jer odnos i finansijska podrška koja se od strane institucija BiH i njenih nižih nivoa vlasti, pruža za kapitalne projekte temeljnih elemenata bošnjačkog identiteta, kao što se enciklopedijski Rječnik bosanskog jezika i Edicija bošnjačke književnosti u 100 knjiga, su više nego skromni, a u nekim slučajevima čak i sramotni.

Na koncu sjednice u članstvo Vijeća primljeni su doc.dr. Enver Ajanović, vanredni profesor pravnog fakulteta u Sarajevu i Belma Zulčić, dipl.sociolog, aktivistkinja za ljudska prava.