Održana 18. sjednica Upravnog odbora Vijeća, 28. marta 2019. godine

 

U prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu, 28. marta 2019. godine, održana je 18. sjednica Upravnog odbora Vijeća pod predsjedavanjem prof.dr. Envera Imamovića.

 

slika UO

 

Na sjednici je Upravni odbor donio Pravila o uredima, podružnicama i predstavništvima Vijeća, koja su usaglašena sa odredbama novog Statuta Vijeća. Upravni odbor donio je i Finansijski plan poslovanja Vijeća za 2019. godinu.

 

Upravni odbor razmatrao je anketne listove članova Vijeća o angažmanu članova Vijeća u savjetima Vijeća, uz zaključak da predsjednik Upravnog odbora profesor Imamović obavi razgovore sa članovima, u cilju predlaganja predsjedavajućih savjeta, kako bi Upravni odbor na slijedećoj sjednici donio odluke o imenovanju određenih savjeta Vijeća.

Na 18. sjednici Upravni odbor donio je odluku o prijemu u članstvo Vijeća:

  1. Hadžijusufović Haris, dipl.pravnik iz Sarajeva;
  2. Išerić Harun, dr.sci /pravne nauke/ iz Sarajeva;
  3. Cero Amer, dipl.pravnik iz Konjica;
  4. Muhibić Himzo, profesor sociologije iz Konjica;
  5. Mulaosmanović Edita , profesor bosanskog jezika i književnosti iz Mostara;
  6. Marić Irma, dr. sci. /humanističke nauke/ iz Mostara;
  7. Rizvanović Edin, dr. sci. /pravne nauke/ iz Mostara

 

Novi članovi VKBI

 

Generalni sekretar upoznao je Upravni odbor o učešću delegacije Vijeća na 4. sjednici Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća koja će se održati 29. i 30. marta u Zagrebu, kao i o javnoj tribini u Bihaću koju organizira RO VKBI Bosanske Krajine u Bihaću 30. marta u 19,oo sati.

 

Delegaciju Vijeće čine prof.dr. Hasan Muratović, Edhem Bičakčić i mr.sci. Emir Zlatar