Održana 17. sjednica Upravnog odbora Vijeća, 13. februara 2019. godine

 

U prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu, 13. februara 2019. godine, održana je 17. sjednica Upravnog odbora Vijeća pod predsjedavanjem prof.dr. Envera Imamovića, kojoj su pored članova Upravnog odbora prisustvovali predsjenik Vijeća prof.dr. Nedžad Mulabegović, generalni sekretar mr.sci. Emir Zlatar, predsjednik Nadzornog odbora prof.dr. Džemal Najetović i predsjednik Suda časti Vijeća mr.sci. Avdo Hebib.

slika UO 17 sjednica

 

Agencija Finekko doo pripremila je i prezentirala Izvještaj o finansijskom poslovanju Vijeća za 2018. godinu, koji je Upravni odbor jednoglasno usvojio.

 

Generalni sekretar Vijeća informirao je Upravni odbor da je Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca kandidirano za Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva za 2019. godinu. Posebna čast je Vijeću ukazana zbog činjenice da su Vijeće za nagradu predložile organizacije sa kojima Vijeće ima višegodišnju saradnju: Hrvatsko narodno vijeće BiH; Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost; ANI Krug 99; Društvo za ugrožene narode; BZK Preporod; Udruženje Pravda; Udruženje logoraša u BiH; Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka.

 

Upravni odbor dao je punu podršku inicijativi i uspostavi zajedničke saradnje kroz projektnu aktivnost uspostve društvenog Pokreta za bolju Bosnu i Hercegovinu, čija će se uspostava obavljati u narednom periodu, zajedno sa organizacijama i pojedincima iz reda akademske zajednice.

 

U okviru normativnih poslova Upravni odbor donio je svoj Poslovnik o radu, koji je usaglašen sa novim Statutom Vijeća, koji je upisan kod Ministarstva pravde BiH 7. januara 2019. godine.

 

Po zahtjevu Upravnog odbora, predsjednik Vijeća zakazao je redovnu sjednicu Skupštine Vijeća, koja će se održati 27. februara 2019. godine u Sarajevu.