vkbi memo

 

Održana 16. sjednica Upravnog odbora Vijeća, 16. januara 2019. godine

U prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu, 16. januara 2019. godine, održana je 16. sjednica Upravnog odbora Vijeća pod predsjedavanjem prof.dr. Envera Imamovića.

 

Upravni odbor usvojio je Izvještaj o radu Vijeća za 2018. godinu, uz konstataciju da su aktivnosti i rad Vijeća bili na zavidnom nivou.

 

slika sa 16 sjednice UO

 

U kontekstu aktivacije članova Vijeća, s ciljem nuđenja kvalitetnih prijedloga i rješenja u kompleksnoj društevno-političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Upravni odbor utvrdio je prijedlog Pravila o savjetima Vijeća. Pravila će se ramatrati na Skupštini Vijeća, koja će biti zakazana u drugoj polovini februara, gdje će se svaki od članova Vijeća izjasniti u kojem savjetu želi da učestvuje.

 

Upravni odbor zadužio je generalnog sekretara Vijeća g. Emira Zlatara da učestvuje u izradi konačnog teksta Memoranduma o razumijevanju, koji je iniciran od strane Kruga 99 i Mostarskog kruga.

 

Delegacija Vijeća, koju će predvoditi predsjednik Vijeća prof.dr. Nedžad Mulabegović, će u posljednjoj sedmici januara obaviti službenu posjetu podpredsjedniku Republike Srpske g. Ramizu Salkiću, kako bi se upoznali sa položajem i statusom Bošnjaka u ovom manjem bh entitetu, te usaglasiti načine i format saradnje Vijeća i predstavnika Bošnjaka u institucijama RS-a.

Ured za odnose sa javnošću