Održana 15. sjednica Upravnog odbora Vijeća, 26. decembra 2018. godine

 

U prostorijama Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu, 26.12.2018. godine, održana je 15. sjednica Upravnog odbora pod predsjedavanjem prof.dr. Envera Imamovića.

slika sa 15 UO 800x533

Upravni odbor analizirao je održavanje svečane Akademije povodom obilježavanja 26 godina od osnivanja Vijeća, koja je održana 22. decembra 2018. godine u Vijećnici Grada Sarajeva.
Svečana Akademija protekla je u skladu sa planiranim aktivnostima, i izazvala je pozitivne reakcije bh javnosti.

Na sjednici je zaključeno da se početkom 2019. godine obavi posjeta podpredsjedniku Republike Srpske g. Ramizu Salkiću, kako bi se Vijeće upoznalo sa situacijom položaja i statusa Bošnjaka, te kako bi se otvorili razgovori o saradnji Vijeća i institucija RS u kojima participiraju Bošnjaci.

Upravni odbor na sjednici je utvrdio Prijedlog Plana i programa rada Vijeća za period 2019-2021. godine, koji će razmatrati i konačno donijeti Skupština Vijeća u 2019. godini.
Donesen je zaključak da delegacija Vijeća na čelu sa predsjednikom profesorom Nedžadom Mulabegovićem obavi posjete nosiocima vlasti na svim nivoima, u kontekstu zahtjeva za podrškom projektima Vijeća iz javnih proračuna Države, entiteta, kantona, gradova i općina u 2019. godini.

Upravni odbor na sjednici donio je odluku o prijemu novih članova u Vijeće: Mirele Čaušević, mastera poljoprivrede, iz Sarajeva; mr.sci Zijada Halilovića, prof. historije iz Visokog; doc. dr. Benjamine Londrc iz Sarajeva, inače najmlađe doktorice pravnih nauka iz Bosne i Hercegovine; prof.dr. Bege Omerčevića iz Tuzle i Osmana Mujanovića, dipl.ecc iz Orašja.

Zaduženo je rukovodstvo Vijeća da za Skupštinu Vijeća pripremi prijedloge kojim će se revitalizirati savjeti Vijeća, sa personalnim sastavima, kako bi se u narednom periodu savjeti Vijeća na stručnom i naučnom nivou bavili predlaganjem rješenja za goruće probleme sa kojima se suočava društvo i država Bosna i Hercegovina.