Delegacija nevladinih organizacija u  posjeti ambasadoru Turske Nj.E. Haldunu Koču

 

 

Ambasador Republike Turske u BiH Nj.E. Haldun Koč primio je delegaciju devet organizacija civilnog društva (Društva za ugrožene narode, HNV, Kruga 99, La Benevolencije, Merhameta, Preporoda, SGV-PR, VKBI, Vijeća nacionalnih manjina FBiH) koje su potpisale zajedničku Deklaraciju za kakvu državu i društvo se zalažu.

 

Tokom prijema izražen je visok stepen međusobnog razumijevanja učesnika u razgovoru i obostrano istaknut nezamijenjiv značaj vrijednosti zajedničkog života i obnove osobene bosanskohercegovačke kulture međusobnog razumijevanja i uvažavanja u multietničkom BH društvu. Na tim vrijednostima moguće je graditi trajni mir i stabilnost u interesu svih građana BiH.

 Ambasada Turska slika

Ambasador Koč je snažno podržao takvo viđenje BiH i ohrabrio upornost svih aktera društva koji se zalažu za takve principe života i uređenja države i društva, ističući i dosljednu poziciju Republike Turske i Organizacije islamske konferencije, koju Turska predstavlja u strukturama Vijeća za implementaciju mira u BiH. Kako je naglasio ambasador Koč, Republika Turska neće nikada odustati od očuvanja stabilnosti i cjelovitosti  državne pozicije BiH, niti posustati u otklanjanju prepreka u njenoj izgradnji i prosperitetu.

 

U razgovoru su istaknuta i brojna pitanja aktuelne političke situacije u BiH i njene pozicije u okruženju. Nužno je ubrzati euroatlanske integracije BiH, kako u njenom interesu tako i interesu evropske politike mira i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi. Snažnija i efektivna podrška EU, pa i njenih fondova, mora biti recipročna očekivanjima ubrzanja EU integracija i provođenja neophodnih reformi u BiH, rečeno je u razgovoru. Delegacija nevladinih organizacija zatražila je od ambasadora Koča da se na PIC-u posebno razmatra pitanje neprovođenje presuda Europskog Suda za ljudska prava iz Strazbura od strane bosansko-hercegovačkih institucija i organa.

 

Nakon razgovora sa ambasadorom EU gospodinom Wigemarkom, ambasadorom Republike Francuske gospodinom Roousonom, Ambasadoricom SAD gospođom Cormack, i razgovor sa ambasadorom Republike Turske gospodinom Kočem, potvrđena je opravdanost i nužnost međusobnog dijaloga organizacija civilnog društva sa akterima međunarodne zajednice. Susreti sa ostalim ambasadorima PIC-a, kao i sa Visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, očekuju se u narednom periodu.