Održana 8. sjednica Upravnog odbora VKBI u Sarajevu

 

Na 8. proširenoj sjednici Upravni odbora, održanoj 23.03.2018. godine u prostorijama Vijeća, Upravni odbor imenovao je Izvršni odbor podružnice Regionalnog odbora VKBI Srednje podrinje na trogodišnji mandatni period, u sastavu: Sejfudin Hodžić, predsjednik, te članovi Senad Đozić i Esad Hasanović.

U okviru razamtranja aktivnosti na realizaciji Protokola o saradnji i razumijevanju bošnjačkih vijeća, Upravni odbor dao je saglasnost na prijedlog Poslovnika o radu Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, čime su se stekle pretpostavke da se Poslovnik razmatra, sa stanovišta VKBI, na sjednici Ureda.

Na sjednici je Upravni odbor donio Okvirni finansijski plan VKBI za 2018. godinu. Konstatirano je da finansijak podrška od strane institucija svih nivoa vlasti u BiH, nije adekvatna spram uloge i prjekata koje VKBI želi realizirati i promovirati.

8 sjednica UO.jpg

U okviru razmatranja prezentacije Deklaracije nevladinih organizacija za kakvu državu i društvo se zalažemo koja je parafirana 01.02.2018. godine, čiji je supotpisnik VKBI sa još osam organizacija, prezentirane su informacije o susretima sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine g. Denisom Zvizdićem, kao i susretom održanim sa Šefom Delegacije EU u BiH g. Lars-Gunar Vigemarkom dana 21.03.2018. godine. Slijedeći susret, koji bi se trebao realizirati po ovom pitanju održaće se sa Visokim predstavnikom g. Valentinom Inzkom. Upravni odbor podržao je inicijativu da se delegacije NVO sastanu, nakon susreta sa g. Inzkom, sa ambasadorima SAD, Turske, Njemačke i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Nakon ovih susreta nevladine organizacije imaće puni uvid i stavove najznačajnijih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovine, te će se u skladu s istim određivati spram daljnjih aktivnosti po ovim pitanjima.

Upravni odbor raspravljao je i o aktivnostima na projektu izrade Enciklopedije Bosne i Hercegovine, te novonastale situacije sastanka predsjednika državne ANUBIH sa etničkim akademijama (srpskom iz Banja Luke i hrvatskom iz Mostara) održanom 9. marta u Mostaru. Upravni odbor nema potpune informacije sa ovih sastanaka niti ima bilo kakve zvanične stavove od organa ANUBIH (predsjedništva i skupštine), te će sačekati na očitovanje zvaničnih organa ANUBIH, nakon čega će se odrediti o kapacitetu nastavka saradnje.

Upravni odbor potvrdio je stanovište da je projekat izrade Enciklopedije Bosne i Hercegovine, najznačajniji nacionalni projekat od interesa za sve narode i građana koji Bosnu i Hercegovinu osjećaju svojom Domovinom, te će u ovom smislu nastaviti sa promocijom ovog projekta, u svojim kapacitetima, zajedno sa SGV, HNV, Krugom 99 i Fondacijom Pravda za Bosnu i Hercegovinu.