Upravni odbor VKBI održao sedmu proširenu sjednicu 08.02.2018. godine

Na 7. proširenoj sjednici Upravni odbora, kojoj su pored predsjednika i generalnog sekretara Vijeća, prisustvovali i predsjednici Nadzornog odbora i Suda časti Vijeća, kao i predsjednica Podružnice VKBI Grada Mostara, razmatrana je Informacija o aktivnostima Vijeća za prethodna dva mjeseca, kao i Informacija o finansijskoj podršci Vijeća u 2018. godini iz budžeta svih nivoa vlasti. Upravni odbor konstatirao je da je ponovno izostala podrška Vijeću, od strane Minstarstva civilnih poslova i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine, iako se Vijeće uredno prijavilo na javni konkurs u avgustu 2017. godine, koje je objavilo Ministarstvo. Nažalost, bez ikakvog obrazloženja i odgovora, Vijeće Ministara nije odobrilo podršku aktivnostima Vijeća.

VP5A1339.JPG 1 resize

Konstatirano je da od Federacije BIH, Kantona Sarajevo, kao i općina iz sastava Kantona Sarajevo, nije došao nikakav odgovor. Izuzetak je općina Novo Sarajevo, koja je odbila zahtjev VKBI-a. Negativan odgovor stigao je i od BH Telekoma d.d.

Grad Sarajevo planirao je grant u iznosu od 10.000 KM u 2018. godini za rad i aktivnosti Vijeća.

Upravni odbor jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu VKBI za 2017. godinu, kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju VKBI za 2017. godinu. Ovi izvještaji razmatraće se na Skupštini Vijeća.

Upravni odbor inicirao je predsjedniku Vijeća da sazove redovnu sjednicu Skupštine Vijeća za 22. februar 2018. godine, što je predsjednik prihvatio, te se u narednim danima očekuje sazivanje redovne sjednice Skupštine Vijeća od predsjednika Mulabegovića.

VP5A1341.JPG 1 resize

Upravni odbor dao je punu podršku aktivnostima predsjednika i generalnog sekretara VKBI, u kontekstu implementacije i aktivnosti koje proizilaze iz Protokola o saradnji sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem u Srbiji/Sandžaku i Bošnjačkim vijećem u Crnoj Gori, kao i inicijativi da se u saradnju uključi koordinacija bošnjačkih vijeća iz R Hrvatske.

Upravni odbor iskazao je podršku Deklaraciji koju je Vijeće potisalo sa još osam organizacija, a koja se odnosi na proklamaciju za kakvu državu i društvo će se VKBI zalagati i demokratski boriti u narednom periodu.

Upravni odbor donio je odluku o prijemu u članstvo novih članova VKBI: prof.dr. Adnana Busuladžića, prof.dr. Selmedina Mesihovića, doc.dr. Lejle Kazazić, doc.dr. Harisa Derviševića i prim dr. Adnana Bajraktarevića, koji su od danas punopravni članovi VKBI.

Upravni odbor izrazio je zabrinutost političkom situacijom u BiH, posebno sa aspekta da očigledno ne postoji strateška politika čak ni unutar pro-bosanskih političkih organizacija, te da „mandatna politika“, koja se manifestira „golom“ borbom za vlašću nad javnim resursima, preuzela primat na političkoj sceni, što je pogubno i neodrživo ukoliko se želi ići putem euro-atlanskih integracija. U ovom kontekstu delegacija VKBI će tražiti susrete sa rukovodstvima političkih stranaka koje participiraju u Parlamentarnoj Skupštini i Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, uz poziv da se delegaciji Vijeća priključe predsjednici krovnih bošnjačkih organizacija sa kojima VKBI ima potpisan Protkol o saradnji.