Upravni odbor VKBI održao 6. sjednicu 11.12.2017. godine

  

Na 6. proširenoj sjednici Upravni odbor dao je saglasnost na tekst Protokola o saradnji između VKBI i Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije/Sandžaka i Bošnjačkog Vijeća u Crnoj Gori, i ovlastio predsjednika Vijeća prof. Mulabegovića da isti parafira. Protokol bi se trebao parafirati u Sarajevu, 23. decembra 2017. godine u prostorijama VKBI.

VP5A5747.JPG 1

U okviru posebne tačke, Upravni odbor je prihvatio tekst Deklaracije, koju Vijeće treba potpisati sa predstavnicima HNV, SGV-PzR, HNK Napredak, BZK Preporod, SKD Prosvjeta, La Benevolencija, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, MDD Merhamet.

Generalni sekretar podnio je informaciju da je predsjednik VKBI potpisao Protokol o saradnji sa krovnim bošnjačkim organizacijama: BZK Preporod, HO Merhamet MDD i Bošnjački Institut Adil Zulfikarpašić. Protokol su parafirali predsjednici Vijeća, Merhameta i Preporoda, dok će predsjednik Upravnog odbora Bošnjačkog Instututa Protokol parafirati 20. decembra, kada će Protokol zvanično stupiti na snagu.

Po pitanju održavanja svečane Akademije povodom 25-o godišnjice od osnivanja Vijeća, konstatirano je da su najznačajniji operativni poslovi obavljeni. Upravni odbor utvrdio je konačan spisak laureata za priznanja Vijeća, koja će se uručiti na Akademiji. Upravni odbor ostao je pri principu da se aktuelnim članovima u organima Vijeća, Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Sudu časti, kao i predsjedniku i generalnom sekretaru Vijeća, ne dodjeljuju priznanja ove godine.

Upravni odbor prihvatio je informaciju koja je prezentirana od strane izvršnog sekretara Fondacije i člana Konsultativnog odbora, po pitanju susreta delegacije odbora koju je predvodio predsjednik Vijeća prof. Mulabegović, sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti BiH, i dao punu podršku inicijaciji izrade Enciklopedije BiH.

 VP5A5752.JPG 1

Na koncu sjednice, predsjednik Upravnog odbora prof. Enver Imamović delegirao je nekoliko istaknutih pojedinaca za nove članove VKBI, a koji će se pozvati da slijedeću sjednicu Upravnog odbora, radi verifikacije njihovog članstva u Vijeću.

Član Upravnog odbora prof. dr. Faris Gavrankapetanović, u svojstvu predsjednika UO Bošnjačkog Instituta, informirao je Vijeće, da je Bošnjački Institut dodijelio priznanje VKBI-u, koje će se uručiti na svečanosti u Bošnjačkom Institutu, koja će biti upriličena 20. decembra ove godine.