U Sarajevu 23.11.2017. godine održana 5. sjednica Upravnog odbora Vijeća

 

U prostorijama VKBI u Sarajevu 23.11.2017. godine održana je peta redovna sjednica Upravnog odbora VKBI.

 

VP5A3202.JPG 1 

 

Na sjednici je Upravni odbor usvojio konačni tekst Protokola o saradnji sa krovnim bošnjačkim organizacijama, BZK Preporod, MDD Merhamet i Bošnjačkim institutom-Fondacija Adil Zulfikarpašić, i ovlastio predsjednika Vijeća prof.dr. Nedžada Mulabegovića da isti potpiše i parafira.

 

VP5A3207.JPG 1

 

Predsjednik Mulabegović izvjestio je Upravni odbor o posjeti delegacije VKBI Srbiji i Crnoj Gori, u periodu od 9. do 12. novembra 2017. godine, gdje se delegacija Vijeća susrela sa delegacijama Bošnjačkog nacionalnog vijća u Srbiji (Sandžak) u Novom Pazaru, te sa delegacijama Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, u Rožajama i Podgorici. Upravni odbor prihvatio je izvještaj predsjednika i zaključio da se intenzivira saradnja VKBI sa vijećima u Srbiji i Crnoj Gori, potpisivanjem Protokola o saradnji. Zaključeno je da se delegacije vijeća pozovu na svečanu Akademiju povodom 25-o godišnjice od osnivanja VKBI 22. decembra 2017. godine, te da se tom prilikom potpiše Protokol o saradnji vijeća.

 IMG a7165647e1a66d7e69ea582ccce6b15a V

 

Uvažavajući činjenicu da je BZK Preporod, u ime svoje podružnice iz Vareša, pozvao predstavnike VKBI na obilježavanje dana Državnosti Bosne i Hercegovine na Bobovcu 25. novembra, Upravni odbor podržao je ovu inicijativu i zadužio predsjednika Upravnog odbora prof.dr. Envera Imamovića i generalnog sekretara da u ime VKBI prisustvuju ovoj svečanosti. Upravni odbor prihvatio je i Nacrt teskta Dekleracije, koja bi se trebala parafirati na Bobovcu 25. novembra 2017. godine, sa predstavnicima HNV, SGV-PzR, HNK Napredak, BZK Preporod, SKD Prosvjeta, La Benevolencija, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, MDD Merhamet. Inicijativa za donošenje zajedničke izjave, odnosno deklaracije, proistekla je na zajedničkom sastanku pobrojanih organizacija na susretu održanom 6.11.2017. godine.

 

20171125 114904

 

Predsjednik Vijeća prof. Mulabegović informirao je Upravni odbor Vijeća o uspostavi Konsultativnog odbora po pitanju izrade Enciklopedije BIH, koja bi se trebala realizirati u saradnji sa ANU BIH, univerzitetima, fakultetima, naučnim institutima, istaknutim pojedincima iz reda akademske zajednice BiH i naših naučnika iz Svijeta. Inicijativa se provodi putem Fondacije Pravda za BiH. Upravni odbor apsolutno je podržao ovu inicijativu i stavio se na raspolaganje u punom kapacitetu.

 VP5A2130.JPG 2

VP5A2129 resize.JPG 2

 

Upravni odbor na sjednici je na prijedlog, i uz konsultacije sa predsednikom VKBI, donio odluku o laureatima priznanja VKBI (povelje, plakete i zahvalnice) koje će se dodijeliti na svečanoj Akademiji planiranoj 22. decembra 2017. godine.