Održana 2. sjednica Upravnog odbora, 11.05.2017.g.

 

U prostorijama VKBI 11. maja 2017. godine održana je 2. redovna sjednica Upravnog odbora Vijeća.

 

Na sjednici je Upravni odbor, uz podršku predsjednika Vijeća, jednoglasno donio odluku da VKBi ostaje u statusu osnivača Fondacije Pravda za BiH. Kako je istaknuto, Fondacija treba nastaviti sa svojim aktivnostima i ciljevima koji su definisani Statutom Fondacije.

 

Na sjednici je određena delegacija Vijeća koja će učestvovati u susretima i razgovorima sa bošnjačkim organizacijama u BiH, koju će predvoditi predsjednik VKBI prof. Mulabegović.

 

Upravni odbor podržao je inicjativu predsjednika Upravnog odbora prof. Imamovića da se realizira upostava regionalnog odbora VKBI Tuzla. U narednih 15 dana biće omogućeno svim članovima VKBI da delegiraju članove koji imaju mjesto boravka u općinama koje pokriva RO Tuzla, za Izvršni odbor RO VKBI Tuzla.

 

U okviru rasprava zaključeno je da delegacija Vijeća u narednom periodu posjeti RO VKBI Srednje podrinje.