Održana 1. sjednica Upravnog odbora, 30.03.2017.g.

 

 Upravni odbor VKBI održao je 1. sjednicu novoizabranog Upravnog odbora, 30. marta 2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Vijeća.

 

Na sjednici je zaključeno da je neophodno inicirati okrugli sto sa najznačanijim organizacijama bošnjačke provenijencije: Preporodom, Merhametom, IZ BIH i Bošnjačkim institutom.

 

Kroz ove razgovore treba definirati osnovne zahtjeve prema aktuelnoj bosanskoj, a posebno bošnjačkoj politici, jer su nažalost sve organizacije bošnjačke provenijencije od strane državnih institucija i aktuelnih političkih establišmenata marginalizirane.

 

Posebno se razgovaralo o potrebi iniciranja važnih projekata kao što „Bošnjačka enciklopedija“ i „Enciklopedija ubijanja Bosne“.

 

Ovim projektima Vijeće će posvetiti posebnu pažnju, ali sasvim je jasno da bez jasne i značajne podrške iz budžeta, odnosno nadležnih državnih, entitetskih i kantonalnih budžeta, ovaj projekat nije moguće realizirati.

 

Također, konstatirano je da se trebaju obaviti susreti sa partnerskim organizacijama SGV i HNV, u cilju realizacije zajedničkih projekata i tribina u ovoj godini.