Održana konstituirajuća sjednica Upravnog odbora u mandatu 2020-2023. godine

 

U skladu sa Statutom Vijeća, nakon izbora novog saziva Upravnog odbora VKBI na mandatni period 2020-2023. godine od strane Skupštine VKBI, u prostorijama Vijeća dana 16.06.2020. godine održana je konstituirajuća sjednica Upravnog odbora.

 

slika .jpg

 

Na sjednici je jednoglasno za predsjednicu Upravnog odbora VKBI izabrana prof.dr. Hasnija Tuna-Muratagić, a za zamjenika predsjednice Upravnog odbora prof.dr. Hilmo Neimarlija.

 

Prava i obaveze predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora definirane su odredbama Statuta VKBI.