U prostorijama VKBI 9. oktobra 2019. godine održana sjednica Skupštine

U prostorijama Vijeća 9. oktobra 2019. godine održana je redovna sjednica Skupštine Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca kojom je predsjedavao predsjednik VKBI prof.dr. Nedžad Mulabegović.

slika1sk.jpg

Skupština je dala punu podršku aktivnostima koje se odnose na rad i aktivnosti Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, čiji je VKBI član, kao i na uspostavu Savjeta za pološaj i status Bošnjaka u RS, koji će se formirati pri kabinetu podpredsjednika RS g. Ramiza Salkića. Skupština je primila na znanje i inicijativu Upravnog odbora koja se odnosi na uspostavu javnih ustanova za bosanski jezik i bošnjačku književnost. Data je puna podrška aktivnostima koje predsjednik, generalni sekretar i Upravni odbor poduzimaju na pokušaju sistemskog finansiranja, kao i promociji, višetomnog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića. Projekt je označen kao kapitalni projekat od interesa za bošnjački narod te je Skupština odlučila da ovaj projekat treba imati punu podršku VKBI-a do konačnog završetka izrade Rječnika.

slika2sk.JPG

Skupština je zaključila da se 22.decembar 2019. godine, kao Dan osnivanja VKBI, treba obilježiti svečanom Akademijom, te je u tom kontekstu otvorena mogućnost predlaganja laureta Vijeća za 2019. godinu u skladu sa Pravilnikom o priznanjima i nagradama VKBI.

Uvodnu informaciju o formiranju i radu savjeta Vijeća podnio je predsjednik Upravnog odbora prof.dr. Enver Imamović. Nakon njegovog izlaganja predsjedavajući savjeta Vijeća su izložili planove i programe savjeta za akademsku 2019-2020. godinu. Prof.dr. Senadin Lavić (zamjenjuje predsjedavajućeg prof.dr. Hasana Muratovića koji je odsutan iz BiH) govorio je o planovima Savjeta za ovu akademsku godinu. Prva aktivnost odnosi se na pitanje „Ugrožavanja autonomije i uloge Univerziteta“. Dopis koji su usvojili članovi Savjeta, a čiji je autor prof.dr.Hasan Muratović, bit će pročitana na Tematskoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je zakazana za 22.10.2019. godine. Nakon izlaganja Lavića, obratila se Mevlida Serdarević predsjedavajuća Savjeta Vijeća za historiju i promociju očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, potom Kasim Trnka predsjedavajući Savjeta Vijeća za ustavno-pravna, društvena i politička pitanja, Mediha Filipović predsjedavajuća Savjeta Vijeća za zdravstvo i na koncu Dževad Jahić predsjedavajući Savjeta Vijeća za bosanski jezik i književnost.

slika4sk.jpg

Skupština je razmatrala i informacije podružnica VKBI Hercegovine, Srednjeg Podrinja i Bosanske Krajine.

U Upravni odbor Vijeća Skupština je, po prijedlogu predsjednika Vijeća, imenovala prof.dr. Ladu Sadiković i prof.dr. Smaila Čekića, dok je za člana po funkciji imenovan predsjednik Upravnog odbora Fondacije Adil Zulfikarpašić prof.dr. Faris Gavrankapetanović.

Novi član Upravnog odbora po funkciji ispred BZK Preporod je prof.dr. Sanjin Kodrić, koji je zamjenio prof.dr. Senadina Lavića.

Skupština VKBI zaključila je da finansijska podrška radu i projektima VKBI nije na zadovoljavajućem nivou, te da po ovom pitanju svaki član Vijeća treba da se angažira u vlastitom kapacitetu u narednom periodu.