Izbjegavanje primjene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca organiziralo javnu tribinu "Izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava

ključ rješenja društveno-političke krize" na kojoj je uvodničar bila prof. dr. Lada Sadiković

 osl vkbi gosti

 

Ključno je da se ovdje izbjegava primjena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava koja bi Bosni i Hercegovini dala jedinu moguću šansu u skladu sa trenutačnim Općim okvirnim sporazumom i Aneksom 4. Ustava BiH. To je jedina šansa da BiH krene naprijed, da usaglasi sve neusklađenosti, nedorečenosti i diskriminatirne odredbe sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, kazala je u izjavi za novinare prof. dr. Lada Sadiković, uoči današnjeg održavanja javne tribine Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.

 

Ćorsokak

Tribina je održana pod nazivom "Izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava - ključ rješenja društveno-političke krize" na kojoj redovna profesorica Ustavnog prava na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnose studije UNSA dr. Lada Sadiković bila uvodničar.

 

osl vkbi

EMIR ZLATAR (LIJEVO) I PROF. DR. LADA SADIKOVIĆ /DIDIER TORCHE

Kazavši kako je i njoj veliko pitanje zašto Konvencija zauzima takvo mjesto prema nama, "jer je ona pomogla čitavoj Evropi da se ujedini nakon II svjetskog rata, a njena najveća vrijednost je što kolektivno štiti samo određena ljudska prava iz Univerzalne deklaracije. Znači, pravo na izbore koje u svim do sada presudama prekršeno je temeljno ljudsko pravo i oni su dužni da nam pomognu da izađemo iz ovog ćorsokaka i da izvrše svoje obaveze kako bi BiH mogla nastaviti bilo kakav put ne samo evropski put, nego da bi uopšte mogla dalje egzistirati bez korupcije, bez kriminala, sa jakim i čvrstim institucijama, jer u Evropi je trend jačanja država a ne slabljenja. A mi smo teško oslabljena država, dakle, i to ne sve našom krivicom".

 

Da bi se izašlo iz ovoga gdje jesmo, odnosno oni koji su dužni pomoći, pojasnit će prof. Sadiković, jesu svi potpisnici Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, prije svega institucija visokog predstavnika koja je nadležna da riješi bilo koji problem, poteškoću, ima ovlasti za to, zatim svi organi Vijeća Evrope koji su direktno nadležni za nadgledanje presuda, izvršavanje presuda Evropskog suda i u končanici država kao primarni faktor, koja trenutačno, "evo vidjeli smo, dokazano nije u mogućnosti da se izbori sama sa ovako teškim problemima".

 

Izbjegavanje primjene

Sa ove tribine bit će upućeno i pismo svim institucijama da se promptno djeluje i stvari vrate na Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava jer "neko je uporno izbjegava. Uporno se izbjegava primjena Evropske konvencije i to je najveća podvala BiH koja je mogla do sada da se dogodi", kazati će prof. Sadiković.

Za današnju tribinu generalni tajnik VKBI Emir Zlatar, koji je njome i moderirao, na samom njenu početku kazati će da se fokusira na najznačajniju temu koja je prisutna na društvenoj, a onda samim tim i političkoj sceni BiH, a to su četiri presude Evropskog suda za ljudska prava o čemu je govorila prof. Lada Sadiković.

 

IZVOR: OSLOBOĐENJE - ANGELINA ŠIMIĆ