U prostorijama VKBI 27.02.2019. godine održana redovna sjednica Skupštine VKBI

 

U sjedištu Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u Sarajevu, pod predsjedavanjem predsjednika Vijeća prof.dr. Nedžada Mulabegovića, održana je redovna sjednica Skupštine Vijeća.

 

slika1

 

Skupština je primila na znanje informaciju o kandidaturi Vijeća za šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva za 2019. godinu. Vijeće je zvaničnim dopisima i odlukama predloženo za Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva od: Hrvatskog narodnog vijeća BiH; Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost; ANI Krug 99; Društvo za ugrožene narode; BZK Preporod; Udruženje Pravda; Udruženje logoraša u BiH i Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka.

 

slika2

 

Skupština Vijeća jednoglasno je usvojila Plan i programa rada Vijeća za period 2019-2021. godine, čija će realizacija zavisiti od finansijskih mogućnosti.

Također, jednoglasno su usvojeni Izvještaj o radu Vijeća za 2018. godinu, kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju Vijeća za 2018. godinu.

Skupština Vijeć usvojila je i Pravila o savjetima Vijeća, čime se definirao normativni okvir za organizaciono kapacitiranje članova Vijeća u stručne savjete. Upravni odbor Vijeća zadužen je da u narednom periodu imenuje personalne sastave savjeta Vijeća.

 

slika3

 

Na sjednici Skupštine Vijeća, u svojstvu gosta prisustvovao je prof.dr. Ivo Komšić, koji je Skupštini prezentirao društveni projekat radnog naziva Inicijativa za bolju Bosnu i Hercegovinu. Skupština je svojim zaključkom podržala prijedlog da se Vijeće priključi Inicijativi, te da aktivno učestvuje u uspostavi i realizaciji ovog društvenog projekta, zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama i pojedincima iz reda akademske zajednice iz Bosne i Hercegovine.