26.oktobra 2017. godine održana redovna sjednica Skupštine VKBI 

 

Skupština Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca održala je svoju redovnu sjednicu 26.10.2017. godine u sjedištu Vijeća. Skupštinom je rukovodio predsjedavajući Skupštine prof.dr. Elmir Sadiković.

Skupština je jednoglasno donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta, čime se važeći Statut uskladio sa odredbama izmjena i dopuna Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, te uskladio sa potrebama rada Vijeća u narednom periodu.

 

VP5A0789 resize

 

Skupština je kroz donošenje zaključaka, podržala aktivnosti Upravnog odbora, i od njega formiranog Organizacionog odbora, u cilju realizacije održavanja svečane Akademije povodom 25-o godišnjice osnivanja VKBI. Svečana Akademija će se održati 22. decembra 2017. godine u hotelu Holiday u Sarajevu. U ovom kontekstu Skupština je donijela i Pravilnik o priznanjima i nagradama VKBI, po kojem će Upravni odbor odlučivati o priznanjima koja će se dodijeliti laureatima na svečanoj Akademiji.

 

Skupština je konstatirala da VKBI nema adekvatnu podršku od strane državnih, entitetskih i kantonalnih institucija, i zaključila je da se dosadašnja praksa i način finansiranja udruženja i fondacija, posebno od strane ministarstava Bosne i Hercegovine i Federacije BIH trebaju mijenjati.

 

VP5A0839 resize

 

VKBI će i dalje tražiti i insistirati na podršci za realizaciju kapitalnih nacionalnih projekata, posebno enciklopedijskih izdanja, završetka započetog Riječnika bosanskog jezika, kao i aktivnosti na predlaganju rješenja koja imaju za cilj integraciju bosansko-hercegovačkog društva, posebno vladavine prava, jednakopravnosti svih građana i naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, suprotstavljanje etničkoj segregaciji i unapređenju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, koji je ozbiljno ugrožen. U ovom kontekstu intenziviraće se saradnja sa srodnim i prijateljskim udruženjima, prije svih Hrvatskim narodnim vijećem i Srpskim građanskim vijećem, kao i sa krovnim kulturnim društvima Preporodom, Napretkom i Prosvjetom.

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca odlučno će ostati autonomna nevladina organizacija bošnjačke provenijencije, sa ekvidistancom od političkih organizacija (kako pozicije tako i opozicije), ali sa jasnom zadaćom da kroz kritičke osvrte političkom establišmentu, ponudi konkretna rješenja i ideje za unapređenje izgradnje demokratskih principa, na kojima Bosna i Hercegovina, i kao društvo i kao država, treba da se izgrađuje.