×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Održana 8. sjednica Upravnog odbora VKBI u Sarajevu

 

Na 8. proširenoj sjednici Upravni odbora, održanoj 23.03.2018. godine u prostorijama Vijeća, Upravni odbor imenovao je Izvršni odbor podružnice Regionalnog odbora VKBI Srednje podrinje na trogodišnji mandatni period, u sastavu: Sejfudin Hodžić, predsjednik, te članovi Senad Đozić i Esad Hasanović.

U okviru razamtranja aktivnosti na realizaciji Protokola o saradnji i razumijevanju bošnjačkih vijeća, Upravni odbor dao je saglasnost na prijedlog Poslovnika o radu Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, čime su se stekle pretpostavke da se Poslovnik razmatra, sa stanovišta VKBI, na sjednici Ureda.

Na sjednici je Upravni odbor donio Okvirni finansijski plan VKBI za 2018. godinu. Konstatirano je da finansijak podrška od strane institucija svih nivoa vlasti u BiH, nije adekvatna spram uloge i prjekata koje VKBI želi realizirati i promovirati.

8 sjednica UO.jpg

U okviru razmatranja prezentacije Deklaracije nevladinih organizacija za kakvu državu i društvo se zalažemo koja je parafirana 01.02.2018. godine, čiji je supotpisnik VKBI sa još osam organizacija, prezentirane su informacije o susretima sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine g. Denisom Zvizdićem, kao i susretom održanim sa Šefom Delegacije EU u BiH g. Lars-Gunar Vigemarkom dana 21.03.2018. godine. Slijedeći susret, koji bi se trebao realizirati po ovom pitanju održaće se sa Visokim predstavnikom g. Valentinom Inzkom. Upravni odbor podržao je inicijativu da se delegacije NVO sastanu, nakon susreta sa g. Inzkom, sa ambasadorima SAD, Turske, Njemačke i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Nakon ovih susreta nevladine organizacije imaće puni uvid i stavove najznačajnijih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovine, te će se u skladu s istim određivati spram daljnjih aktivnosti po ovim pitanjima.

Upravni odbor raspravljao je i o aktivnostima na projektu izrade Enciklopedije Bosne i Hercegovine, te novonastale situacije sastanka predsjednika državne ANUBIH sa etničkim akademijama (srpskom iz Banja Luke i hrvatskom iz Mostara) održanom 9. marta u Mostaru. Upravni odbor nema potpune informacije sa ovih sastanaka niti ima bilo kakve zvanične stavove od organa ANUBIH (predsjedništva i skupštine), te će sačekati na očitovanje zvaničnih organa ANUBIH, nakon čega će se odrediti o kapacitetu nastavka saradnje.

Upravni odbor potvrdio je stanovište da je projekat izrade Enciklopedije Bosne i Hercegovine, najznačajniji nacionalni projekat od interesa za sve narode i građana koji Bosnu i Hercegovinu osjećaju svojom Domovinom, te će u ovom smislu nastaviti sa promocijom ovog projekta, u svojim kapacitetima, zajedno sa SGV, HNV, Krugom 99 i Fondacijom Pravda za Bosnu i Hercegovinu.

 

Upravni odbor VKBI održao sedmu proširenu sjednicu 08.02.2018. godine

Na 7. proširenoj sjednici Upravni odbora, kojoj su pored predsjednika i generalnog sekretara Vijeća, prisustvovali i predsjednici Nadzornog odbora i Suda časti Vijeća, kao i predsjednica Podružnice VKBI Grada Mostara, razmatrana je Informacija o aktivnostima Vijeća za prethodna dva mjeseca, kao i Informacija o finansijskoj podršci Vijeća u 2018. godini iz budžeta svih nivoa vlasti. Upravni odbor konstatirao je da je ponovno izostala podrška Vijeću, od strane Minstarstva civilnih poslova i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine, iako se Vijeće uredno prijavilo na javni konkurs u avgustu 2017. godine, koje je objavilo Ministarstvo. Nažalost, bez ikakvog obrazloženja i odgovora, Vijeće Ministara nije odobrilo podršku aktivnostima Vijeća.

VP5A1339.JPG 1 resize

Konstatirano je da od Federacije BIH, Kantona Sarajevo, kao i općina iz sastava Kantona Sarajevo, nije došao nikakav odgovor. Izuzetak je općina Novo Sarajevo, koja je odbila zahtjev VKBI-a. Negativan odgovor stigao je i od BH Telekoma d.d.

Grad Sarajevo planirao je grant u iznosu od 10.000 KM u 2018. godini za rad i aktivnosti Vijeća.

Upravni odbor jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu VKBI za 2017. godinu, kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju VKBI za 2017. godinu. Ovi izvještaji razmatraće se na Skupštini Vijeća.

Upravni odbor inicirao je predsjedniku Vijeća da sazove redovnu sjednicu Skupštine Vijeća za 22. februar 2018. godine, što je predsjednik prihvatio, te se u narednim danima očekuje sazivanje redovne sjednice Skupštine Vijeća od predsjednika Mulabegovića.

VP5A1341.JPG 1 resize

Upravni odbor dao je punu podršku aktivnostima predsjednika i generalnog sekretara VKBI, u kontekstu implementacije i aktivnosti koje proizilaze iz Protokola o saradnji sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem u Srbiji/Sandžaku i Bošnjačkim vijećem u Crnoj Gori, kao i inicijativi da se u saradnju uključi koordinacija bošnjačkih vijeća iz R Hrvatske.

Upravni odbor iskazao je podršku Deklaraciji koju je Vijeće potisalo sa još osam organizacija, a koja se odnosi na proklamaciju za kakvu državu i društvo će se VKBI zalagati i demokratski boriti u narednom periodu.

Upravni odbor donio je odluku o prijemu u članstvo novih članova VKBI: prof.dr. Adnana Busuladžića, prof.dr. Selmedina Mesihovića, doc.dr. Lejle Kazazić, doc.dr. Harisa Derviševića i prim dr. Adnana Bajraktarevića, koji su od danas punopravni članovi VKBI.

Upravni odbor izrazio je zabrinutost političkom situacijom u BiH, posebno sa aspekta da očigledno ne postoji strateška politika čak ni unutar pro-bosanskih političkih organizacija, te da „mandatna politika“, koja se manifestira „golom“ borbom za vlašću nad javnim resursima, preuzela primat na političkoj sceni, što je pogubno i neodrživo ukoliko se želi ići putem euro-atlanskih integracija. U ovom kontekstu delegacija VKBI će tražiti susrete sa rukovodstvima političkih stranaka koje participiraju u Parlamentarnoj Skupštini i Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, uz poziv da se delegaciji Vijeća priključe predsjednici krovnih bošnjačkih organizacija sa kojima VKBI ima potpisan Protkol o saradnji.


U Sarajevu 23.11.2017. godine održana 5. sjednica Upravnog odbora Vijeća

 

U prostorijama VKBI u Sarajevu 23.11.2017. godine održana je peta redovna sjednica Upravnog odbora VKBI.

 

VP5A3202.JPG 1 

 

Na sjednici je Upravni odbor usvojio konačni tekst Protokola o saradnji sa krovnim bošnjačkim organizacijama, BZK Preporod, MDD Merhamet i Bošnjačkim institutom-Fondacija Adil Zulfikarpašić, i ovlastio predsjednika Vijeća prof.dr. Nedžada Mulabegovića da isti potpiše i parafira.

 

VP5A3207.JPG 1

 

Predsjednik Mulabegović izvjestio je Upravni odbor o posjeti delegacije VKBI Srbiji i Crnoj Gori, u periodu od 9. do 12. novembra 2017. godine, gdje se delegacija Vijeća susrela sa delegacijama Bošnjačkog nacionalnog vijća u Srbiji (Sandžak) u Novom Pazaru, te sa delegacijama Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, u Rožajama i Podgorici. Upravni odbor prihvatio je izvještaj predsjednika i zaključio da se intenzivira saradnja VKBI sa vijećima u Srbiji i Crnoj Gori, potpisivanjem Protokola o saradnji. Zaključeno je da se delegacije vijeća pozovu na svečanu Akademiju povodom 25-o godišnjice od osnivanja VKBI 22. decembra 2017. godine, te da se tom prilikom potpiše Protokol o saradnji vijeća.

 IMG a7165647e1a66d7e69ea582ccce6b15a V

 

Uvažavajući činjenicu da je BZK Preporod, u ime svoje podružnice iz Vareša, pozvao predstavnike VKBI na obilježavanje dana Državnosti Bosne i Hercegovine na Bobovcu 25. novembra, Upravni odbor podržao je ovu inicijativu i zadužio predsjednika Upravnog odbora prof.dr. Envera Imamovića i generalnog sekretara da u ime VKBI prisustvuju ovoj svečanosti. Upravni odbor prihvatio je i Nacrt teskta Dekleracije, koja bi se trebala parafirati na Bobovcu 25. novembra 2017. godine, sa predstavnicima HNV, SGV-PzR, HNK Napredak, BZK Preporod, SKD Prosvjeta, La Benevolencija, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, MDD Merhamet. Inicijativa za donošenje zajedničke izjave, odnosno deklaracije, proistekla je na zajedničkom sastanku pobrojanih organizacija na susretu održanom 6.11.2017. godine.

 

20171125 114904

 

Predsjednik Vijeća prof. Mulabegović informirao je Upravni odbor Vijeća o uspostavi Konsultativnog odbora po pitanju izrade Enciklopedije BIH, koja bi se trebala realizirati u saradnji sa ANU BIH, univerzitetima, fakultetima, naučnim institutima, istaknutim pojedincima iz reda akademske zajednice BiH i naših naučnika iz Svijeta. Inicijativa se provodi putem Fondacije Pravda za BiH. Upravni odbor apsolutno je podržao ovu inicijativu i stavio se na raspolaganje u punom kapacitetu.

 VP5A2130.JPG 2

VP5A2129 resize.JPG 2

 

Upravni odbor na sjednici je na prijedlog, i uz konsultacije sa predsednikom VKBI, donio odluku o laureatima priznanja VKBI (povelje, plakete i zahvalnice) koje će se dodijeliti na svečanoj Akademiji planiranoj 22. decembra 2017. godine. 

Upravni odbor VKBI održao 6. sjednicu 11.12.2017. godine

  

Na 6. proširenoj sjednici Upravni odbor dao je saglasnost na tekst Protokola o saradnji između VKBI i Bošnjačkog nacionalnog vijeća Srbije/Sandžaka i Bošnjačkog Vijeća u Crnoj Gori, i ovlastio predsjednika Vijeća prof. Mulabegovića da isti parafira. Protokol bi se trebao parafirati u Sarajevu, 23. decembra 2017. godine u prostorijama VKBI.

VP5A5747.JPG 1

U okviru posebne tačke, Upravni odbor je prihvatio tekst Deklaracije, koju Vijeće treba potpisati sa predstavnicima HNV, SGV-PzR, HNK Napredak, BZK Preporod, SKD Prosvjeta, La Benevolencija, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, MDD Merhamet.

Generalni sekretar podnio je informaciju da je predsjednik VKBI potpisao Protokol o saradnji sa krovnim bošnjačkim organizacijama: BZK Preporod, HO Merhamet MDD i Bošnjački Institut Adil Zulfikarpašić. Protokol su parafirali predsjednici Vijeća, Merhameta i Preporoda, dok će predsjednik Upravnog odbora Bošnjačkog Instututa Protokol parafirati 20. decembra, kada će Protokol zvanično stupiti na snagu.

Po pitanju održavanja svečane Akademije povodom 25-o godišnjice od osnivanja Vijeća, konstatirano je da su najznačajniji operativni poslovi obavljeni. Upravni odbor utvrdio je konačan spisak laureata za priznanja Vijeća, koja će se uručiti na Akademiji. Upravni odbor ostao je pri principu da se aktuelnim članovima u organima Vijeća, Upravnom odboru, Nadzornom odboru, Sudu časti, kao i predsjedniku i generalnom sekretaru Vijeća, ne dodjeljuju priznanja ove godine.

Upravni odbor prihvatio je informaciju koja je prezentirana od strane izvršnog sekretara Fondacije i člana Konsultativnog odbora, po pitanju susreta delegacije odbora koju je predvodio predsjednik Vijeća prof. Mulabegović, sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti BiH, i dao punu podršku inicijaciji izrade Enciklopedije BiH.

 VP5A5752.JPG 1

Na koncu sjednice, predsjednik Upravnog odbora prof. Enver Imamović delegirao je nekoliko istaknutih pojedinaca za nove članove VKBI, a koji će se pozvati da slijedeću sjednicu Upravnog odbora, radi verifikacije njihovog članstva u Vijeću.

Član Upravnog odbora prof. dr. Faris Gavrankapetanović, u svojstvu predsjednika UO Bošnjačkog Instituta, informirao je Vijeće, da je Bošnjački Institut dodijelio priznanje VKBI-u, koje će se uručiti na svečanosti u Bošnjačkom Institutu, koja će biti upriličena 20. decembra ove godine.

04.10.2017. godine održana 4. redovna sjednica Upravnog odbora
Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca

 

       Upravni odbor VKBI održao je svoju 4. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrana Informacija o održanoj svečanoj Akademiji povodom dana Bošnjaka, koja je održana 28.09.2017. godine u sarajevskoj Vijećnici. VKBI stoji na stanovištu da su razlozi održavanja Akademije ispunili očekivanja organizatora, što je potvrdilo prisustvo delegacija bošnjačkih organizacija organizatora Akademije iz Hrvastke, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Albanije, Turske, predstavnika IZ BIH, jevrejske zajednice BIH, Katoličke crkve BIH, naših prijateljskih – partnerskih nevladinih organizacija Hrvatskog narodnog Vijeća, Srpskog građanskog Vijeća – PzR, Kruga 99, uglednih članova iz reda akademske zajednice, izaslanika Reis-ul-uleme iz Crne Gore, ambasadora i diplomatskih predstavnika prijateljskih država čije je sjedište u Sarajevu, rukovodstva izvršnih i zakonodavnih vlasti Bosne i Hercegovine, predstavnika vlasti iz oba entiteta, kantona i općina, predstavnika bošnjačkih nacionalnih vijeća iz Srbije/Sandžaka i Crne Gore, uglednih javnih ličnosti, i svakako pokrovitelja manifestacije člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda g. Bakira Izetbegovića.

 

62EB1CE4 8A29 49D4 92C8 94327E88F2FB
Nažalost, svečana Akademija, pa samim tim i organizatori, se pokušala od određenih političkih stranaka, a u proteklih nekoliko dana i od pristrasnih, neprofesionalnih, ciničnih i zlonamjernih novinara, prikazati na potpuno drugačijoj osnovi i uvesti VKBI „na politički teren“. VKBI, kao i MERHAMET i PREPOROD, stoje na stanovištu da je pokriviteljstvo jedne ovakve manifestacije trebalo biti ponuđeno članu Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, jer je to najznačajnija Ustavom BiH propisana pozicija iz reda bošnjačkog naroda. Moramo istaći da smo bili svjesni mogućih političkih konotacija, ali kao odgovorne organizacije bošnjačke provenijencije, nismo htjeli odustati, zbog kontaminiranosti političke scene, da pokroviteljstvo ponudimo članu Predsjedništva, jer ističemo jasnu distinkciju između političkog back-grounda izabranog člana Predsjedništva i Ustavne funkcije člana Predsjedništva. Ko nije u stanju razlučiti ove dvije dimenzije, ili ne želi, njegov je problem i teško može biti promotorom pozitivnih demokratskih inicijativa u BiH.

 

E90A39EA 30AF 4F4D B0A3 ED0EB62747B4

 


U narednom periodu nećemo ulaziti u daljnja javna polemiziranja, jer svesni smo da su mediji u BIH, od mnogo čega zavisni, ali smo očekivali da će oni koji nas pokušavaju diskreditirati, barem biti profesionalni i nespristrasni, u smislu načela da se „svim stranama“ da mogućnost „jednakog pristupa“. Pojedini mediji, odnosno urednici, ne samo da su pokazali neprofesionalnost, već i političku pristrasnost, cinizam.
Ovo nam je jedno veliko iskustvo, koje ćemo iskoristiti da organiziramo okrugli sto o ulozi javnih i privatnih medija u bosansko-hercegovačkom društvu i njihovoj ulozi o kreiranju društvenog ambijenta. Svakako, bilo bi nekorektno ne zahvaliti se velikoj većini medija koji su objektivno izvještavali (i na korektan način dali priliku i drugoj strani da iskaže neslaganje sa našim aktivitetom), prije svega NTV Hayat-u, TV1, N1, portalu Klix, vijesti.ba, Dnevnom avazu, RSG-u, BIR-u kao i nizu drugih lokalnih radio, TV stanica i portala.

  

53D82ACC 5E14 4640 ACF8 80B35E5CE467

VKBI je, možda ne jedina, ali sigurno rijetka organizacija bošnjačke provenijencije koja u svome članstvu ima članove koji pripadaju gotovo svim značajnijim političkim organizacijama sa bh političke scene, i preko 50 univerzitetskih profesora sa višedecenijskim akademskim zvanjima redovnih profesora.

 

Na sjednici Upravnog odbora imenovan je i Organizacioni odbor povodom obilježavanja 25-o godišnjice od osnivanja VKBI, koja će se svečano obilježiti 22. decembra 2017. godine, na čijem se čelu nalazi prof.dr. Husnija Kamberović.

8CC85782 A06F 45A5 9A77 61D56D11765F

Upravni odbor odlučio je prihvatiti poziv i posjetiti bošnjačka nacionalna vijeća u Srbiji/Sandžaku i Crnoj Gori, u novembru ove godine, radi realizacije zajedničkih projekata i aktivnosti u narednom periodu.

 

Upravni odbor podnio je inicijativu za održavanjem redovne sjednice Skupštine VKBI, koju je predsjednik VKBI prihvatio. Skupština VKBI održaće se 26. oktobra 2017. godine, u sjedištu VKBI u Sarajevu, sa početkom u 17,oo sati. Predsjednik će u skladu sa Statutom uputiti poziv na sjednicu Skupštine, članovima VKBI.

 

U okviru administartvno-pravnih ptanja, Upravni odbor donio je Pravilnik o radu, Pravilnik o unutrašnjoj organizacija, kao i Pravila o uredima, podružnicama i predstavništvima VKBI, čime su ispoštovane upute nadležnog državnog ministarstva i usklađivanje predmetnih pitanja sa Statutom VKBI.

 

Na sjednici je razmatrano i pitanje „katalonskog referenduma“. Nažalost, ovo pitanje se već nametnulo i u regionu, posebno izjavama političara iz Srbije i entiteta RS. Stojimo na stanovištu da pitanje „katalonije“ i „entiteta RS“ nema nikakve dodirne tačke, niti u kontekstu historijske, a kamoli pravne dimenzije, posebno iz razloga što je entitet RS nastao agresijom i provedenim genicodom, a rezultati koji se proizvedu genocidom i provođenjem najtežih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ne održivi su, sa stanovišta međunarodnog krivičnog pravu. Stoga, ne treba odgovarati na nebulozne izjave, negatora genocida, bez obzira odakle dolaze.

 

Upravni odbor konstatirao je da se VKBI nalazi u nezavidnoj finansijskoj situaciji, iz neobjašnjivog razloga,jer se projekti, uloga i značaj VKBI nije prepoznao od strane državnih i entiteskih institucija.
Potpuno su nam nejasni kriteriji podrške i pomoći koje se odobravaju nevladinim organizacijama od strane državnih i entiteskih ministarstava i institucija, jer u proteklom periodu VKBI nije dobio niti jednu KM iz javnih sredstava sa nivoa BiH i njenih entiteta, a javnosti su poznate udruge i fondacije, koje obilato dobivaju javnu finansijsku potporu.
Upravni odbor smatra da se ova praksa mora promijeniti, i da barem zaslužujemo prijem kod odgovornih lica u institucijama.

 

Na koncu sjednice, Upravni odbor dao je saglasnot da se poduzmu inicijative u cilju otvaranja predstavništva VKBI u Makedoniji, kao i da se ubrza proces uspostave regionalnog odbora VKBI za Tuzlasnku regiju.

 

UPRAVNI ODBOR
Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca