×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličila susret sa

Upravnim odborom Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu

 

U sali Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 23.12.2020. godine upriličen je susret rukovodstva ANUBIH sa Upravnim odborom Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu, čiji je jedan od suosnivača VKBI (zajedno sa HNVBIH i Društvom za ugrožene narode).

tekstslika5.jpg

 

Predsjednik ANUBIH akademik Miloš Trifković prezentirao je prisutnim Hronološki pregled aktivnosti na pripremi Studije izvodljivosti projekta Opće enciklopedije Bosne i Hercegovine čiji je inicijator Fondacija. Fondacije je izrazila opredjeljenje da u skladu sa svojim mogućnostima bude finansijer Studije izvodljivosti.

 

tekstslika1.JPG

 

Član UO Fondacije i predsjednik VKBI prof.dr. Nedžad Mulabegović uručio je novoizabranom predsjedniku ANUBIH akademiku Murizu Čičiću (koji stupa na funkciju 01.01.2021. godine) IX tomova višetomnog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića kao i poster srednjovjekovne vladajuće bosanske kraljevske dinastije Kotromanića autora prof.dr. Envera Imamovića.

 

tekstslika6.jpg

 

Predsjednica UO Fondacije Fadila Memišević izrazila je zahvalnost aktuelnom predsjedniku ANUBIH akademiku Milošu Trifkoviću na upriličenoj prezentaciji rada Specifičnosti studije izvodljivosti OEBIH izražavajući žaljenje što se do ove faze došlo nakon gotovo tri godine od prvih inicijativa i susreta.

 

Na sastanku je usaglašeno da se slijedeći sastanak organizira u janurau 2021. godine u uvjerenju da će se parafirati Memorandum o saradnji između ANUBIH i Fondacije.

 

Usaglašeno je jasno opredjeljenje da Opća enciklopedija Bosne i Hercegovine treba biti kombinacija nacionalne i opće enciklopedije.