×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

vkbi header memo

 

Sarajevo, 18.12.2020. godine

Elektronskim i pisanim medijima

desk

 

Saopćenje za javnost

Pozivamo Vladu i Parlament Federacije BiH da podrže izradu enciklopedijskog

Rječnika bosanskog jezika

 

Putem medija informirani smo da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila Prijedlog Budžeta Federacije BIH za 2021. godine u iznosu od skoro 5,5 milijardi KM. Prema dostupnim informacijama predloženim Budžetom nisu planirana sredstva za izradu enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika.

Tokom 2020. godine, kao i godinama prije, upućivali smo zahtjeve Premijeru Vlade i nadležnim ministarstvima Federacije Bosne i Hercegovine da finansijski podrže izradu najznačajnijeg leksigorafskog projekta u novijoj historiji Bosne i Hercegovine – enciklopedijskog višetomnog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića. Nažalost, iz nama nepoznatih razloga, nismo uspjeli ostvariti čak ni susret sa najodgovornijim funkcionerima u entitetu FBIH, kako bi prezentirali značaj i ulogu ovog projekta, obzirom da se izrada Rječnika odvija kroz institucionalni okvir VKBI. Izostanak podrške za ovaj kapitalni projekat od strane funkcionera u izvršnoj vlasti FBIH uistinu zaslužuje jednu posebnu analizu jer objektivno ovaj fenomen nije moguće racionalno objasniti.

Izrada Rječnika bosanskog jezika odvija se već gotovo 20 godina, bez institucionalnog i sistemskog okvira finansijske podrške, što je praksa u svim državam svijeta koje brinu o temeljnim elementima svog nacionalnog identiteta.

Do sada je odštampano IX tomova, X je u fazi realizacije i već se uveliko odvijaju pripreme na izradi XI toma.

Pozivamo Vladu FBIH, kao predlagača, da konačno u Budžetu FBIH planira sredstva za izradu ovog kapitalnog projekta, a ukoliko to izostane tražimo od zastupnika u Parlamentu FBIH da iskoriste mogućnost amandmanskog djelovanja kako bi ovaj projekat dobio podršku koju zaslužuje.

VKBI stoji na raspolaganju za sve informacije i pojašnjenja po ovom pitanju očekujući da će ipak funkcioneri u FBIH, prije svih onima kojima je maternji jezik bosanski, shvatiti i razumijeti značaj, važnost i ulogu izrade višetomnog Rječnika bosanskog jezika.

 

Ured za odnose s javnošću