SVECANA AKADEMIJA 27 GODINA

SVECANA AKADEMIJA 27 GODINA

Promocija VIII i IX toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića

Promocija VIII i IX toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića

Položaj Bošnjaka u Republici Srpskoj - JAVNA TRIBINA -

Javna tribina - " Položaj Bošnjaka u Republici Srpskoj " U velikoj sali Gazi Husrev begove biblioteke u Sarajevu 4. aprila 2019. godine održana je javna tribina „Položaj Bošnjaka u Republici Srpskoj“, čiji je uvodničar podpredsjednik RS mr.sci. Ramiz Salkić. DETALJNIJE NA : www.vkbi.ba

V K B I - Dvije decenije postojanja (1992.-2012.)

VIJEĆE KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA (VKBI) - DVIJE DECENIJE POSTOJANJA (1992.-2012.)

Tribina VKBI - Položaj Bošnjaka u državama regiona

Tribina VKBI - Položaj Bošnjaka u državama regiona

Tribina VKBI - prof.dr. Smail Čekić

Tribina VKBI - prof.dr. Smail Čekić

Tribina VKBI - Dan prijema BiH u UN

Na skupu upriličenom u prostorijama VKBI-a evocirana su sjećanja na stvari koje su doprinijeli priznanju BiH u UN 22. maja 1992. godine, ali i put koji je tome prethodio.

Akademik prof.dr.FERID MUHIĆ - Bošnjaci od negativnog stereotipa do moralne paradigme

GOVOR ALIJA ISAKOVIĆ - NAŠA PODSJEĆANJA I POUKE

GOVOR ALIJA IZETBEGOVIĆ PRIJEDLOG ŽENEVSKOG SPORAZUMA

Dan Bošnjaka 2017.g.