Govor - Timur Numić

( Potpredsjednik - HO Merhamet MDD )

 

Pripala je mi je čast da Vas kratko upoznam sa nekim projektnim zadacima i zadaćama koje će krovne bošnjačke organizacije pokušati realizirati u vremenu koje je ispred nas.

U narednom periodu očekujemo parafiranje Protokola o međusobnoj saradnji krovnih organizacija i institucija bošnjačke provenijencije, koje imaju više decenijsko, a neke i više od jednog stoljeća, postojanje i rad u Bosni i Hercegovini i Svijetu.

IMG 7891 resize

Posebno izdvajamo planiranu projektnu aktivnost u cilju izrade Deklaracije o grbu, zastavi i himni bošnjačkog naroda, čime će se zaokružiti bitan dio nacionalnog i narodnog identiteta Bošnjaka, kako u zemlji, tako i u Svijetu. Na izradi ovog projektnog zadatka biće angažirani istaknuti stručnjaci iz oblasti heraldike, historije, prava, društvenih znanosti općenito, ne samo iz Bosne i Heregovine, već i iz država regiona gdje su Bošnjaci definirani kao nacionalne manjine u ustavima tih zemalja.

Svakako nećemo se libiti angažirati i pozvati stručnjake iz Europe i Svijeta, ma gdje da žive i rade.

Evidentno je da u protkelih dva desetljeća, nismo imali adekvatnu saradnju i koordinaciju, a prilike i izazovi, kako se u diplomatskom riječniku nazivaju globalni i lokalni procesi, upućuju nas jedni na druge, bez obzira na sve naše ideološke, klasne, teološke, političke različitosti.

Jedan veoma bitan projekat odnosiće se na uspostavu, ili bolje rečeno revitalizaciju Matice Bošnjaka, kako bi joj dali nove sadržaje i vizure, a sve u cilju zajedničkog djelovanja krovnih bošnjačkih organizacija i institucija u budućnosti.

Svakako, za sve naše buduće projekte bićemo slobodni pozvati sve one etablirane organizacije, institucije i pojedince, kao i predstavnike državnih institucija da nam se pridruže i pomognu, jer smatramo da samo zajedničkim naporima i upotrebom svih ljudskih i institucionalnih potencijala i resursa, projekte možemo izvesti na brži i što je značajnije, na kvalitetniji način.

Kroz aktivnosti, putem Fondacije Popis 2013, koja je osnovana od strane pet krovnih bošnjačkih organizacija, pokazali smo da znamo i možemo udružiti naše kapacitete. 

Na koncu želim podrctati da nemamo ambicije, niti je moguće, da predstavljamo bošnjački narod u cjelini, već nam je cilj da zajednički, kroz konkretne projektne aktivnosti, realiziramo minimum zajedničkih statutarnih programskih ciljeva.

 

U Sarajevu, 28.09.2017. godine