×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

 26.oktobra 2017. godine održana redovna sjednica Skupštine VKBI 

 

Skupština Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca održala je svoju redovnu sjednicu 26.10.2017. godine u sjedištu Vijeća. Skupštinom je rukovodio predsjedavajući Skupštine prof.dr. Elmir Sadiković.

Skupština je jednoglasno donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta, čime se važeći Statut uskladio sa odredbama izmjena i dopuna Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, te uskladio sa potrebama rada Vijeća u narednom periodu.

 

VP5A0789 resize

 

Skupština je kroz donošenje zaključaka, podržala aktivnosti Upravnog odbora, i od njega formiranog Organizacionog odbora, u cilju realizacije održavanja svečane Akademije povodom 25-o godišnjice osnivanja VKBI. Svečana Akademija će se održati 22. decembra 2017. godine u hotelu Holiday u Sarajevu. U ovom kontekstu Skupština je donijela i Pravilnik o priznanjima i nagradama VKBI, po kojem će Upravni odbor odlučivati o priznanjima koja će se dodijeliti laureatima na svečanoj Akademiji.

 

Skupština je konstatirala da VKBI nema adekvatnu podršku od strane državnih, entitetskih i kantonalnih institucija, i zaključila je da se dosadašnja praksa i način finansiranja udruženja i fondacija, posebno od strane ministarstava Bosne i Hercegovine i Federacije BIH trebaju mijenjati.

 

VP5A0839 resize

 

VKBI će i dalje tražiti i insistirati na podršci za realizaciju kapitalnih nacionalnih projekata, posebno enciklopedijskih izdanja, završetka započetog Riječnika bosanskog jezika, kao i aktivnosti na predlaganju rješenja koja imaju za cilj integraciju bosansko-hercegovačkog društva, posebno vladavine prava, jednakopravnosti svih građana i naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, suprotstavljanje etničkoj segregaciji i unapređenju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, koji je ozbiljno ugrožen. U ovom kontekstu intenziviraće se saradnja sa srodnim i prijateljskim udruženjima, prije svih Hrvatskim narodnim vijećem i Srpskim građanskim vijećem, kao i sa krovnim kulturnim društvima Preporodom, Napretkom i Prosvjetom.

 

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca odlučno će ostati autonomna nevladina organizacija bošnjačke provenijencije, sa ekvidistancom od političkih organizacija (kako pozicije tako i opozicije), ali sa jasnom zadaćom da kroz kritičke osvrte političkom establišmentu, ponudi konkretna rješenja i ideje za unapređenje izgradnje demokratskih principa, na kojima Bosna i Hercegovina, i kao društvo i kao država, treba da se izgrađuje.