×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

bosnjacka_vijeca_memo.jpg

 

17.11.2020. godine

Saopćenje za javnost

 

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća u čijem su sastavu bošnjačka vijeća iz Bosne i Hercegovine (VKBI), Srbije (BNV), Crne Gore (BVuCG), Hrvatske (Koordinacija županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj), Sjeverne Makedonije (BNV RSM), te predstavnici Bošnjaka u Konsultativnom vijeću zajednica pri kabinetu predsjednika Kosova (pridruženi član Ureda), održao je (on-line) sedmu redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjednica BNV iz Novog Pazar dr Jasmina Curić.

 

Bošnjačka vijeća utvrdila su tekst Prijedloga Rezolucije o zajedničkim simbolima, grbu i zastavi Bošnjaka, koja će se u konačnici razmatrati na Konferenciji bošnjačkih  organizacija, institucija i ustanova koja se planira održati u narednp periodu. Na ovaj način po prvi put u modernoj povijesti Bošnjaci će se odrediti o svojim historijskim nacionalnim simbolima.

 

slika1.jpg

 

Bošnjačka vijeća zaključila su da je Bošnjacima neophodna zajednička nacionalna ustanova, sa javnim ovlaštenjima, koja će biti zadužena da se bavi pitanjima temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka (jezik, književnost, historija, geografija, etnologija, umjetnost). Zajednička ustanova (po iskustvima radi se o Matici) treba biti uspostavljena od strane postojećih bošnjačkih udruženja iz BIH, bošnjačkih vijeća iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore i relevantnih bošnjačkih društava iz svih ostalih država gdje su Bošnjaci organizirani kroz svoje organizacije. Svakako nadležnosti Matice ne smiju biti u koliziji za nadležnostima državnih institucija u Bosni i Hercegovini, gdje po prirodi stvari treba biti sjedište matičnog društva Bošnjaka. Stav Ureda je da niti jedno postojeće bošnjačko kulturno ili nacionalno udruženje iz BIH (uvažavajući izniman doprinos svakog od njih) ili svijeta, niti bilo koje od  postojećih bošnjačkih nacionalnih vijeća nema status, kapacitete niti historijski osnov da bude matično društvo Bošnjaka. Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća podržao je Inicijativu o uspostavi zajedničke temeljne bošnjačke ustanove sa javnim ovlaštenjima i zaključilo da u narednom periodu uspostavi Inicijativni odbor koji će se baviti ovim kompleksnim pitanjem.

 

Bošnjačka vijeća jednoglasno su zaključila da je finansijska podrška državnih organa, svih država u kojima djeluju članice Ureda, nedovoljna, neadekvatna i mizerna, te da je neophodno ovo pitanje problematizirati pred nadležnim ministarstvima u državama gdje egzistiraju bošnjačka vijeća: Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu.

 

Bošnjačka vijeća zaključila su da država Bosna i Hercegovina (putem svojih institucija i nižih administrativnih nivoa vlasti), kao matična država bošnjačkog naroda, nije ispunila očekivanja u kontekstu makar i simbolične finansijske podrške bošnjačkim nacionalnim vijećima u Srbiji, Crnoj Gori, Hratskoj, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu. Ostaje uvjerenje da će se ova nelogičnost i „maćehinski“ odnos promijeniti, a primjer podrške može biti u odnosu državnih institucija Srbije i Hrvatske prema svojim sunarodnjacima-njihovim nacionalnim vijećima, u državama regiona i svijeta.

 

Ured je podržao nastojanja da se nastave razgovori sa predstavnicima Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, kao najrelevantnijeg društva bošnjačke provenijencije u SAD i Kanadi, u cilju njihovog adekvatnog učešća u radu Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća.

 

prof.dr. Nedžad Mulabegović, predsjednik VKBI BIH, predsjedavajući Ureda

dr. Jasmina Curić, predsjednica BNV u Srbiji

Dževad Hot, predsjednik BNV Sjeverne Makedonije

Kadro Kulašin, predsjednik Koordinacije bošnjačkih županijskih vijeća Hrvatske

Ejup Nurković, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori