×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

vkbi memo

 

Sarajevo, 02.11.2020. godine

Elektronskim i pisanim medijima

Desk

 

Saopćenje za javnost

Vlada Unsko-sanskog kantona podržala izradu

XI toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika

 

Vlada Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom Mustafom Ružnićem i Ministarstvo nauke, obrazovanja, kulture i sporta USK na čelu sa ministrom Damirom Omerdićem doznačili su 20.000 KM na ime sufinansiranja XI toma enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika autora prof.dr. Dževada Jahića. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca sredstva je doznačila autoru i njegovim leksikografskim saradnicima. Uz Grad Sarajevo, Vlada Unsko-sanskog kantona zaslužna je za nastavak rada na najznjačajnijem nacionalnom projektu za Bosnu i Hercegovinu i njen narod. Do sada je obezbijeđeno cca 40% potrebnih sredstava za izradu XI toma.

 

Vijeće očekuje da će ovaj primjer Vlade Unsko-sanskog kantona biti jasan znak vladama Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog, Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Srednje-bosanskog i Bosansko-podrinjskog kantona da podrže ovaj projekat. Ista očekivanja usmjerena su prema Premijeru Vlade Federacije kao i nizu općina/gradova u FBIH koji se još uvijek, iz potpuno nejasnih razloga, nisu uključili u finansiranje ovog najznačajnijeg naučnog djela za temeljni identitet Bošnjaka i onih građana kojima je bosanski jezik maternji.

 

Delegacija VKBI i autor Rječnika prof. Dževad Jahić će u narednom periodu obaviti posjetu Unsko-sanskom kantonu, kako bi se susreli sa premijerom, ministrom i rektorom Univerziteta u Bihaću, i kako bi im uručili IX završenih (odštampanih) tomova enciklopedijsog Rječnika bosanskog jezika.

 

Ured za odnose s javnošću VKBI