×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

vkbi memo

Sarajevo, 30.10.2020. godine

 

Održan susret Radne grupe VKBI

( položaju ostvarivanja temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka )

 

U prostorijama Vijeća održan je susret Radne grupe Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u sastavu prof.dr. Enver Imamović, prof.dr. Enes Pelidija, prof.dr. Smail Čekić, prof.dr. Dževad Jahić, prof.dr. Hasan Muratović (putem skypa), prof.dr. Muriz Spahić i mr.sc. Emir Zlatar te  razmatrala informativno-analitički materijal o položaju ostvarivanja temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u svim zemljama gdje Bošnjaci imaju status nacionalne manjine: simbolima (grb i zastava), bosanskom jeziku i književnosti, historiji, geografiji, umjetnosti.

 

slika_od_30_okt_2020.jpg

 

Radna grupa usaglasila je nacrt teksta dokumenta o simbolima Bošnjaka (grbu i zastavi) koji će se razmatrati na sjednici Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća, u kojem pored VKBI participiraju Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, Bošnjačko nacionalno vijeće Sjeverne Makedonije, Koordinacija bošnjačkih županijiskih vijeće R Hrvatske i predstavnici Bošnjaka u Konsultativnom vijeću zajednica pri kabinetu predsjednika Kosova. Sjednica Ureda održaće se u prvoj polovini mjeseca novembra ove godine.

 

Radna grupa smatra da je potrebno raditi na  uspostavi zajdničke ustanove (organizacije) o temeljnim elementima nacionalnog identiteta Bošnjaka (Matica) koja bi imala javne ovlasti u pogledu definiranja bosanskog jezika, književnosti, obrazovanja, historije, geografije, umjetnosti, svakako uvažavajući činjenicu da ova pitanja moraju biti u skladu sa pozitivnim zaknskim propisima. Modeli u susjednim državama o pravnom statusu i načinu uspostave matičnih narodnih ustanova biće predmet analiza u cilju definiranja ovih pitanja.

 

Zaključeno je da institucije RS krše temeljna ljudska prava Bošnjacima u Republici Srpskoj ne dozvoljavajući bošnjačkoj djeci da izučavaju svoj maternji - bosanski jezik. Ovaj anticivilizaciski čin, kojime se brani jednom narodu da izučava i koristi svoj maternji jezik nije zabilježen u modernoj povjesti svijeta. U narednom periodu predstavnici Vijeća će dostaviti IX tomova enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika svim ustanovama u RS gdje se zabranjuje bosanski jezik, kako bi se i faktički negatori bosanskog jezika suočili sa postojanjem i bogatsvom bosanskog jezika.