×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

vkbi memo

 

Sarajevo, 05.10.2020. godine

 

Elektronskim i pisanim medijima

Desk

 

Saopćenje za javnost

VKBI ne može prihvatiti odluku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo

o podršci projektima VKBI u 2020. godini

 

Udruženje Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) podnijelo je aplikaciju po javnom pozivu Ministarstva kulture i sporta KS objavljenom 02.05.2020. godine, sa konkretnim projektima za 2020. godinu, na temelju odobrenih projekata i podrške koja je bila u 2019. godini. Dana 08.09.2020. godine Ministarstvo je objavilo („treći krug objave odobrenih sredstava iz oblasti kulture“) da će projekti VKBI biti podržani sa 5.000 KM. Odobrena sredstva su deset puta manja od sredstava sa kojima je VKBI apliciralo. U javnoj objavi nema nikakvih obrazloženja (kao ni za bilo koje druge korisnike kojima su odobrena sredstva) zašto nije zahtjev u cjelosti odobren, koji dijelovi aplikacije (koji projekti) nisu prihvaćeni, za šta se odobrava odobreni „paušalni“ iznos od 5.000 KM itd.

 

Uvidom u odobrena sredstva svim aplikantima koji su ispunili uvjete po Javnom pozivu, jasno je da su neka udruženja, pojedinci, javne ustanove i čak javna preduzeća (koja imaju zagarantirane prihode i profitabilnu djelatnost), dobila sredstva od nekoliko desetina hiljada i stotina hiljada KM, a ista nemaju ni približne rezultate, ulogu i značaj u poređenju sa VKBI. Zbog javne netransparentnosti aplikacija, za šta su se tražila i za koje projekte i aktivnosti su sredstva odobrena, ostao je nejasan način odlučivanja o visini odobrenih sredstava od strane Ministarstva kulture i sporta KS. Želimo vjerovati da politička pripadnost ili ne pripadnost predsjednika organizacija civilnog društva, posebno onih bošnjačke provenijencije, nije bila kriterij po kojem se određivala visina odobrenih sredstava. U kontekstu navdenog VKBI se 11.09.2020. godine obratilo Ministarstvu kulture i sporta sa zahtjevom da se odluka Ministarstva revidira i istovremeno predložilo susret delegacije VKBI sa ministrom Alikadićem. Po ovom dopisu VKBI nije dobilo nikakav pisani odgovor od Ministarstva, niti je upriličen susret delegacije VKBI sa ministrom.

 

Odobrena sredstva, sa našeg stanovišta, ne odgovaraju značaju i važnosti projekata sa kojima smo aplicirali i predstavljaju veliki korak unazad podršci civilnom društvu od strane Ministarstva, posebno prema VKBI-u koje okuplja blizu 180 članova iz reda istaknutih članova akademske zajednice Bosne i Hercegovine (akademike, redovne i vanredne profesore, bivše i sadašnje rektore, emerituse i dr.) te stoga ne možemo prihvatiti odluku Ministarstva o podršci VKBI-u pa tako ni sredstva koja su odobrena.

 

                                                                                                                                 Predsjednik

                                                                                                                      prof.dr. Nedžad Mulabegović

 

 

vkbi_memo_footer.jpg